Ik streef ernaar mensen te inspireren om te veranderen in de richting van duurzaamheid. Dit doe ik door milieu- en economische keuzes te onderzoeken; studenten, wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers op te leiden en op een interdisciplinaire en multidisciplinaire manier samen te werken. Als ecologisch en milieueconoom ontwikkel ik geïntegreerde kaders van milieu-economische keuzes op een wetenschappelijke wijze om besluitvormers te ondersteunen en zo onzekerheid te verminderen. We analyseren socio-technische systemen (landbouw, voeding, consumptie, productie (inclusief materialen) en energie). Ik werk aan de economische en duurzaamheidsbeoordeling van milieutechnologie, landbouw- en energiesystemen en de interactie tussen economie, technologie en ecologie. Als vicerector ga ik kennisvalorisatie verbreden en versterken, met focus op waardevolle lange termijn impact. Samenwerking binnen en buiten de universiteit is cruciaal voor kennisvalorisatie en -verspreiding. Interdisciplinaire samenwerking kan bijdragen aan systeemtransities en het oplossen van ‘wicked problems’ zoals klimaatverandering. Valorisatie is dus veel meer dan de valorisatie van een technologie en omvat onder andere ook organisatie-innovatie en procesinnovatie.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academ.pers. BOF

  • gewoon hoogleraar

Mandaten

  • vicerector

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat

mandaat expertenmandaat

expertenorgaan expertenmandaat