Partners 2022 - ...

In 2019, werd de Leerstoel Dennie Lockefeer opgericht ter nagedachtenis van wijlen Dennie Lockefeer. Na drie jaar, zetten we - samen met onderstaande partners (*28/09/2023) - de leerstoel graag verder.

Gouden partners aan het woord

“Als marktleider in logistieke vastgoedinvesteringen in België vinden wij het onze plicht om mee te na te denken rond alle thema’s die een impact hebben op onze maatschappij. Het ondersteunen van kwalitatief onderzoek naar een veel intenser gebruik van onze waterwegen past hier perfect in en zal o.i. leiden tot een daadwerkelijke shift. Wij stellen dan ook graag financiële middelen en onze expertise ter beschikking van deze leerstoel.” Peter Demuynck, Montea

De Vlaamse Waterweg nv verloor met Dennie Lockefeer een voorname bondgenoot en pleitbezorger van de binnenvaart. Met kennis van zaken en gewapend met de nodige visie zocht hij naar de beste logistieke oplossingen voor de klant, waarbij hij steeds de binnenvaart als oplossing en modus stimuleerde. Het stond voor hem als een paal boven water dat een efficiënte logistieke keten meerwaarde creëert, niet alleen voor het bedrijf in kwestie, maar ook voor de maatschappij. Noem hem gerust een visionair van de binnenvaart, waarvan we het nalatenschap verder moeten zetten. Met deze leerstoel kunnen we met gedrevenheid de binnenvaart verder professionaliseren, in het belang van de mobiliteit, de logistiek en het klimaat.” ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv

“Als grote terminal operator binnen de haven van Antwerpen, besteden wij veel aandacht, tijd en middelen aan thema’s die belangrijk zijn, zowel voor onze business als voor de maatschappij. Optimaliseren van duurzame vormen van transport is één van deze thema’s. Het Gouden Partnership van PSA voor deze leerstoel, is een belangrijk engagement dat we hieromtrent aangaan ter ondersteuning van onze ambitie om onze kennis en expertise omtrent deze materie verder uit te diepen. Dit partnerschap sluit bovendien nauw aan bij onze nieuwe Learning & Development ambities waarbij we ons in de toekomst nog meer zullen richten op strategische samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en op fundamenteel onderzoek.” Jan Van Mossevelde, Managing Director PSA Antwerp

“De Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) ziet de oprichting van de UA leerstoel Dennie Lockefeer voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer als een ideale opportuniteit om haar leden (scheepsagenten en hun principalen/rederijen) te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun dienstverlening. De aantrekkelijkheid van rederijen wordt steeds minder bepaald door efficiënte en snelle doorkruising van de wereldzeeën, dan wel door de kundigheid om perfect te kunnen aansluiten op de supply chains van het cliënteel. En net op dat gebied vormt de intermodaliteit een kritische succesfactor. Wij hopen dat zeevervoerders en hun scheepsagenten, met hun wereldwijde ervaring in het uitbouwen van intermodale netwerken, door hun medewerking aan de leerstoel kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Antwerpen als een intermodaal speerpunt.” Eddy Wouters, Directeur-generaal ASV.

“Wij zijn ervan overtuigd dat sterke partnerschappen tussen het bedrijfsleven en de onderwijs- en academische wereld essentieel zijn om antwoorden te bieden op maatschappelijke en economische uitdagingen, zoals de verdere verduurzaming van de logistieke keten. Onze steun aan deze leerstoel heeft voor ons een extra dimensie, aangezien Dennie in zijn jaren bij DP World een sterke en blijvende stempel heeft gedrukt op het intermodaal denken binnen onze organisatie. Dit partnerschap is voor ons dan ook zowel een mooi eerbetoon aan onze voormalige collega als een zeer zinvolle investering in een duurzame logistieke toekomst.” Stijn Meeus, HR Director DP World Antwerp

Partners 2019 - 2021

Hierbij een overzicht van de partners die zich engageerden in de leerstoel van 2019 - 2021. 

De leerstoel startte met 29 partners in 2019. Later groeide de leerstoel en voegden nog 4 extra partners zich toe. 

Een dankjewel is meer dan op zijn plaats voor onderstaande partners en cofunders.

Goud: Montea, PSA Antwerp, De Vlaamse Waterweg nv, DP World Antwerp, ASV

Zilver: Van Wellen Group, Maatschappij Linkerscheldeoever, Haesaerts Intermodal, Van Wellen, Wienerberger, Willy Naessens, Cronos, Arcade, Bruhn Spedition, Cofano, Custom Supports, Umicore

Brons: BNP Paribas Fortis, Partena Professional, Randstad, Synergie, Van Dessel Insurance Brokers, Rensen Driessen ShipBuilding, Ponet & LVP Advocaten, BGAD, Fast Lines Belgium, AGO Jobs, H20 Invest nv, Antwerp Euroterminal NV, ITC Rubis Terminal Antwerp NV, De Wit Bunkering, Mercurius Scheepvaart, BV FR Hellebosch