Side header image

Bachelor in de wiskunde

Leer de taal van de natuur lezen en ontcijferen

Jij

  • Ben je kritisch ingesteld en wil je bewijzen zien voor je iets voor waar neemt?
  • Word je ook zo blij van een mooi wiskundig bewijs?
  • Zie je het als een uitdaging om problemen stap voor stap en goed beredeneerd op te lossen?
  • Wil je bovendien ook de toepassingen zien die met je oplossing gemaakt kunnen worden?
  • Gaat het jou eerder om het inzicht hebben dan om het vanbuiten leren?
  • Ben je goed in exacte vakken en kan je abstract denken?

Dan is de opleiding wiskunde wis en waarachtig een uitdaging voor jou, om de ‘taal van de natuur’ te leren verstaan.

Je opleiding

Wiskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met het zoeken naar patronen en structuren. Dat kan zijn in vormen (meetkunde), vergelijkingen en hun oplossingen (algebra) of functies (analyse).
 
Wiskunde is meer dan cijfers en ingewikkelde berekeningen. Wiskunde: dat is ook klimaat, economie, geneeskunde, informatica, landbouwwetenschappen, psychologie, rechten en taalwetenschappen… Wiskunde duikt overal op en kent ontelbaar veel toepassingen. Dat is niet zo raar, want niet alleen de wereld, het hele universum gehoorzaamt aan wiskundige formules.
 
Wiskunde vormt met andere woorden de basis van de wetenschap: zonder wiskunde geen wetenschap. Om het met de woorden van Galileo Galilei te zeggen: "Het grote boek van de natuur kan alleen maar gelezen worden door degenen die de taal verstaan waarin het geschreven is. En die taal is wiskunde."           
 
De wiskunde die je op de middelbare school kreeg, is dan ook maar een klein deeltje van de veel uitgebreidere wetenschap die wiskunde is. Je maakt tijdens je bachelorpleiding wiskunde kennis met heel wat nieuwe gebieden zoals algebra, analyse, meetkunde en toegepaste wiskunde.
 
De opleiding wiskunde leert je abstraheren, analyseren en je kennis toepassen in heel verschillende vraagstukken.

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot de master in de wiskunde, met de volgende mogelijke afstudeerrichtingen:

Met een masterdiploma wiskunde op zak hoef je niet lang te zoeken naar een job en heb je heel goede en diverse loopbaanperspectieven:

  • Er is een nijpend tekort aan wiskundeleraren. Wie dus graag als wiskundeleraar in het secundair onderwijs aan de slag gaat, heeft uitstekende toekomstperspectieven.
  • Meer dan de helft van de wiskundigen vindt werk in de privésector, vooral in de financiële sector, maar ook in de informatica- en de technologiesector.
  • Ook het wetenschappelijk onderzoek trekt een aantal afgestudeerden aan, via een doctoraatsopleiding wiskunde.