Side header image

Master in het sociaal werk

Profiel

Je opleiding

Als masterstudent sociaal werk volg je een breed vormende, maatschappelijk geëngageerde opleiding.

Centraal staan onder meer:

  • analyseren: je verwerft inzicht in de verwevenheid van het sociaal werk en de samenleving waarin het opereert, wat essentieel is om straks een beleidsondersteunende, beleidsvoorbereidende of leidinggevende functie te kunnen uitoefenen
  • praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitvoeren: je leert omgaan met onderzoeksresultaten en zelf onderzoek opstarten, om zo bij te dragen tot de verdere professionalisering van het beroep
  • aansturen van een multidisciplinair team in de praktijk van het sociaal werk

Je toekomst

De wereld van de welzijnsorganisaties is zeer divers. We wensen onze studenten niet specifiek te richten op een of enkele arbeidsmarktsegmenten.

Als afgestudeerde kan je terecht in de sociale sector of bij lokale of regionale besturen.

Met je combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte competenties zal je in beleidsvoorbereidende of -ondersteunende staffuncties mee het beleid sturen en toezien op de uitvoering.