Side header image

Jobmogelijkheden

De master in het sociaal werk leidt op tot breed gevormde, flexibel inzetbare academici. Je kan dan ook aan de slag in tal van functies en beroepenvelden. De wereld van de welzijnsorganisaties is zeer divers. We wensen onze studenten niet specifiek te richten op een of enkele arbeidsmarktsegmenten.

Als afgestudeerde kan je terecht in de sociale sector of bij lokale of regionale besturen.

Met je combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte competenties zal je in beleidsvoorbereidende of -ondersteunende staffuncties mee het beleid sturen en toezien op de uitvoering.