Master in het sociaal werk

Master sociaal werk

​Je opleiding

 • Gevarieerd opleidingsaanbod op maat
  Je geeft je opleiding zelf vorm, want je kiest zelf& welke sociaalwetenschappelijke opleidingsonderdelen je volgt. We zoomen in op beleidsbeïnvloeding, stedelijk sociaal werk, sociaal-artistieke praktijken, diversiteit en innovatie.
   
 • Actief werken aan beleid
  Je doet inzichten op die relevant zijn voor je loopbaan als praktijkwerker, stafmedewerker, beleidsmedewerker of coördinator bij de overheid of in een organisatie. Je scherpt je analytische blik aan en leert constructief en actief meewerken aan beleid op diverse niveaus.
   
 • Met aandacht voor praktijk
  We besteden veel aandacht aan de toepassing van theorie in het werkveld. We moedigen je aan om de bestaande kaders kritisch te bekijken op basis van concrete praktijkcases.
   
 • Wetenschappelijk onderzoek op basis van je eigen interesses
  Je krijgt verschillende onderzoeksvaardigheden onder de knie, rekening houdend met je eigen interesses en ervaring.
   
 • Geëngageerd en divers docentenkorps
  Je docenten zijn heel actief geëngageerd in het sociale werkveld. Hun ervaringen staan centraal tijdens de lessen, met het gevarieerde opleidingsaanbod als resultaat.

Je toekomst

De wereld van de welzijnsorganisaties is zeer divers. We wensen onze studenten niet specifiek te richten op een of enkele arbeidsmarktsegmenten.

Als afgestudeerde kan je terecht in de sociale sector of bij lokale of regionale besturen.

Met je combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte competenties zal je in beleidsvoorbereidende of -ondersteunende staffuncties mee het beleid sturen en toezien op de uitvoering.