Master in het sociaal werk

Master in het sociaal werk

​Je opleiding


 • Een NIEUW en actueel curriculum in het schakel- en masterjaar met impact
  Onze opleiding houdt de vinger aan de pols en focust op actuele onderwerpen en thema’s. Het resultaat is een actueel en dynamisch curriculum waarbij inzichten over diversiteit, migratie, klimaatverandering, sociale ongelijkheid, transnationale perspectieven, de stedelijke context en innovatie worden geïntegreerd. We brengen dit steeds in relatie met sociaalwerkpraktijken die impact realiseren op zowel het relationele, collectieve als beleidsniveau.

 • Actief werken aan beleid
  Je doet inzichten op die relevant zijn voor je loopbaan als praktijkwerker, stafmedewerker, beleidsmedewerker of coördinator bij de overheid of in een organisatie. Je scherpt je analytische blik aan en leert constructief en actief meewerken aan beleid op diverse niveaus. 

 • Met aandacht voor praktijk

  De link tussen theorie en praktijk staat steeds centraal. De relevantie en toepassing van de theoretische kaders worden kritisch bekeken in functie van het werkveld. Door middel van gastcolleges, concrete cases en veldbezoeken wordt de praktijk actief binnengebracht in de opleiding. 

 • Wetenschappelijk onderzoek op basis van je eigen interesses
  Je krijgt verschillende onderzoeksvaardigheden onder de knie, rekening houdend met je eigen interesses en ervaring. 

 • Geëngageerd en divers docentenkorps

  De docenten van de opleiding engageren zich binnen het sociaal werk op gebied van praktijk, onderzoek en het publieke debat. We houden hierdoor steeds de vinger aan de pols van actuele ontwikkelingen. Hun ervaringen staan centraal tijdens de lessen, met het gevarieerde opleidingsaanbod als resultaat. De lessen vinden overwegend plaats in kleine groepen waarbij er ruimte is voor interactie, discussie en feedback.

Je toekomst

De wereld van de welzijnsorganisaties is zeer divers. We wensen onze studenten niet specifiek te richten op één of enkele arbeidsmarktsegmenten.

Als afgestudeerde kan je terecht in de sociale sector of bij lokale of regionale besturen.

Met je combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte competenties zal je in beleidsvoorbereidende of -ondersteunende staffuncties mee het beleid sturen en toezien op de uitvoering.

Verder kan je als onderzoeker aan de slag binnen universiteiten, hogescholen of studiediensten.