Humane en sociale wetenschappen

Licentieaanbod:

Prediction of person characteristics with behavioral data


The University of Antwerp has developed advanced data mining and big data techniques to automatically predict persons’ interests and intents. This technology enables companies to find prospects, limit churners and avoid fraud.
More info

 

AlephQ, Flexible questioning software for educational institutions (only in Dutch)


Binnen de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen werd in samenwerking met het IT-departement een allesomvattend ondervraagsysteem ontwikkeld dat lesgevers toelaat om flexibeler vragen te stellen en ook te verbeteren: AlephQ.
Meer info

Contact

Barbara Tan
Valorisatiemanager Human & Social Sciences
Campus Middelheim - Gebouw A
M.A.108
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. 03/265.88.69
Barbara.Tan@uantwerpen.be