Het ethisch comité van het UZA geeft advies bij alle ethische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het bestaat uit artsen van binnen en buiten het ziekenhuis, een jurist, een farmacoloog, een verpleegkundige en een ethicus.

De werking en de taken van dit comité zijn wettelijk vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 12/08/1994.

Opgelet

In het licht van het Human Subject Research Program van de Joint Commission International (JCI) betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor klinisch onderzoek, is het vanaf 1 januari 2022 verplicht om bij alle aanvragen die worden ingediend bij de CME aangaande klinische studies en masterproeven een ICH-GCP-attest toe te voegen.

Meer informatie kan u vinden op de website van het UZA.

Voor vragen, contacteer ctc@uza.be