Het internationale karakter van de academische wereld biedt vele voordelen. Wetenschap floreert door samenwerking over de grenzen heen. Maar internationalisering brengt ook enkele risico’s met zich mee en enige voorzichtigheid is geboden. Naast vele waardevolle samenwerkingen bestaat namelijk ook de kans op ongewenste inmenging zoals het onrechtmatig bekomen van kennis, beïnvloeding van onderzoek, cyberaanvallen en schendingen van de mensenrechten.

Kennisveiligheid staat ook politiek hoog op de agenda door verschuivingen in het geopolitieke landschap. De Europese Commissie publiceerde reeds een staff working document over Tackling R&I foreign interference en ook het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid werkt aan een eerste kader kennisveiligheid in samenwerking met externe partners. (link volgt)

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) publiceerde reeds een visienota kennisveiligheid die in samenwerking met de vijf Vlaamse universiteiten werd opgesteld. De visienota schets een waardenkader en focust sterk op zelfregulering en co-creatie met de overheid. In september 2022 komt overigens de vernieuwde VLIR brochure dual use uit (dual use onderzoek is onderzoek naar of met materialen/technieken/stoffen etc. die zowel voor civiele als militaire doelstelling gebruikt kunnen worden. Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de pagina van de Ethische Commissie Wetenschap & Technologie), waarin ook meer aandacht gegeven zal worden aan het thema kennisveiligheid. (Link volgt)

Binnen de Universiteit Antwerpen wordt er volop gewerkt aan een werkbaar kader kennisveiligheid en universiteitsbrede sensibilisering. Meer informatie volgt spoedig. In tussentijd kan je voor alle vragen en advies steeds terecht bij de contactpersoon kennisveiligheid van het departement Onderzoek, Innovatie & Valorisatie Antwerpen.