Aanbod voor bedrijven

Het onderzoeksaanbod van de UAntwerpen is zeer uitgebreid. Zo zijn er 9 speerpunten: domeinen waarin de UAntwerpen een vooraanstaande reputatie heeft opgebouwd. Er zijn ook drie groeipolen, onderzoeksgebieden die naar de toekomst toe steeds belangrijker zullen worden. 
Een volledig overzicht van alle onderzoeksgroepen vind je in onze online databank.

Technologieconsortia
Belangrijk voor bedrijven zijn de onderzoeksgroepen met een hoog valorisatiepotentieel en bijgevolg een grote ‘economische en maatschappelijke’ toepasbaarheid. Een groot deel van deze onderzoeksgroepen werd ondergebracht in IOF-technologieconsortia. Deze consortia worden gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) dat basis- en toegepast onderzoek met een economisch en maatschappelijk doeleinde ondersteunt.

Technologieaanbod
Bedrijven kunnen beroep doen op een technologie die de universiteit of hogescholen in hun portfolio hebben. Het aanbod verandert voortdurend.

Apparatuur en infrastructuur
Daarnaast biedt de AUHA ook apparatuur en infrastructuur waarop bedrijven beroep kunnen doen. Zo hebben we 7 kernfaciliteiten en wordt een deel van onze Hercules-infrastructuur beschikbaar gesteld voor bedrijven.