Side header image

Excellentieconsortia

Om de speerpunten en groeipolen van een meer structurele financiering te voorzien, keurde de Onderzoeksraad in 2014 een open competitieve interne oproep goed, gericht tot consortia van minimaal drie hoogleraren, behorend tot het excellentieniveau, en waarvan de onderzoeksactiviteit zich binnen of over de speerpunten en groeipolen heen situeert. Er werd beslist om de geselecteerde consortia te ondersteunen voor een duur van vijf jaar, eventueel in dezelfde samenstelling hernieuwbaar, zij het na een nieuwe open competetieve oproep na vijf jaar.

Aan de UAntwerpen zijn volgende excellentieconsortia actief:

Contact

Birgit Houben Campus Middelheim, Gebouw A
A.130
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 39
birgit.houben@uantwerpen.be