De gerechtelijke lijkschouwingen worden sinds 1999 in het UZA uitgevoerd op vraag van:

  • gerechtelijke overheden in geval van verdacht overlijden, gewelddadig overlijden, moorden en gevallen van medische aansprakelijkheid
  • het arbeidsauditoraat bij dodelijke arbeidsongevallen
  • het Federaal Parket bij verdacht/gewelddadig overlijden van Belgen in het buitenland of terrorisme

De procedure bestaat uit verschillende stappen:

  • uitvoerige beschrijving van de uitwendige toestand van het lichaam, in het bijzonder op sporen van geweld
  • macroscopisch (met het blote oog) onderzoek van de organen
  • microscopisch onderzoek van stukjes weefsel
  • afzondering van stalen voor eventueel toxicologisch en/of DNA-onderzoek

Het lichaam van de overledene wordt altijd met de grootste eerbied behandeld. Na de autopsie wordt het lichaam naar best vermogen gereconstrueerd. Familieleden die de overledene nadien komen groeten, zullen vaak zelfs niet zien dat er een autopsie heeft plaatsgevonden.

In de gevallen van gewelddadig overlijden (doodslag/moord) zal de wetsdokter/patholoog het lichaam meestal eerst onderzoeken op de plaats van het misdrijf en dit samen met het Laboratorium voor Technische en wetenschappelijke Politie van de Federale Politie.