De klinisch forensische geneeskunde is dat onderdeel van de gerechtelijke geneeskunde dat zich toelegt op het onderzoek van nog levende slachtoffers van misdrijven of het onderzoek van de daders. Bij het onderzoek van daders wordt getracht na te gaan of zij drager zijn van (micro)sporen die hen materieel kunnen linken aan het misdrijf, terwijl slachtoffers vooral zullen onderzocht worden met het oog op het bepalen van hun (rest)letsels.

Tot deze groep van onderzoeken behoren o.a.:

  • onderzoek van verdachten van een misdrijf wanneer zij kort na de feiten gevat worden door de politie
  • onderzoek van slachtoffers van zware geweldsdelicten (poging moord en doodslag) en intra-familiaal geweld
  • onderzoek naar vermeende kindermishandeling (fysiek en seksueel)
  • onderzoek van slachtoffers van verkrachting door toepassing van de set seksuele agressie
  • evaluatie van rijvaardigheid op verzoek van de politierechtbanken
  • onderzoek naar vermeende medische fout/medische aansprakelijkheid
  • leeftijdsbepaling