Over CeLLO

“Longitudinal surveys have given the social sciences their Hubble telescope” (Butz & Torrey, 2006)

Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) is een onderzoekscentrum dat fundamenteel en beleidsvoorbereidend onderzoek uitvoert binnen de sociale demografie en de sociologie van familie, welzijn en gezondheid. Door haar onderzoek wil CELLO bijdragen aan inzichten over gezinsdynamieken doorheen de levensloop met bijzondere aandacht voor gezondheid, arbeid, intergenerationele solidariteit en de impact van meso- en macrobeleid. Als speerpunten worden de thema’s gezinsvorming en –ontbinding, de combinatie arbeid & gezin en de vermaatschappelijking van de zorg aangehouden.

Het centrum hanteert hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die op een geavanceerde wijze ingezet worden op een ruim scala van databronnen gaande van grootschalige pan-Europese surveys over registergegevens tot diepte-interviews. CELLO is met name gespecialiseerd in surveymethodologie, event history analyse en Grounded Theory methodologie. Het centrum verzamelt onder andere de Vlaamse SHARE-gegevens en is betrokken bij het Generations & Gender Programme.  

Sinds 2015 is CELLO erkend als excellentiecentrum van de Universiteit Antwerpen binnen het consortium FAMCARE.


Over CELLO
Leden
Onderzoek
Onderzoeksmissie
Publicaties
Actueel
Nieuws
Divorce Conference 2017

Contact

Prof. dr. Dimitri Mortelmans Stadscampus - gebouw M
S.M. 375
St-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 3 265 55 35
Fax +32 3 265 57 93
dimitri.mortelmans@uantwerpen.be
Kalender
Er zijn momenteel geen activiteiten of nieuwsitems beschikbaar.

Meer activiteiten en agenda