Verwacht: Jaarboek Armoede en Ongelijkheid 2023

Redactie: Jill Coene, Tuur Ghys, Bernard Hubeau, Sarah Marchal, Peter Raeymaeckers, Roy Remmen, Wouter Van Doren, Wouter Vandenhole & Hanne Van Regemortel

Maatschappelijke problemen zoals armoede vereisen samenwerking tussen verschillende actoren op verschillende bestuursniveaus en in verschillende maatschappelijke domeinen. Ze vereisen met andere woorden ‘multilevel governance’ (een ‘meerlagig bestuur’). Dat is niet altijd evident in de praktijk. Deze 32ste editie van het Jaarboek zet de schijnwerper op het meerlagig bestuur. We staan stil bij de impact van de integratie van de OCMW’s in de gemeenten en zoomen in op diverse samenwerkingsverbanden, zoals in het kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal, dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen en de dwarsverbanden tussen onderwijs en welzijn. De verwevenheid van beleidsniveaus en actoren is ook duidelijk zichtbaar in de voedselhulp, sociaal wonen of de opvang van vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming. Daarnaast kijken we ook naar het toenemende belang van het Europese en globale beleidsniveau met bijdragen over de Europese Pijler van Sociale Rechten en de vraag naar rechtvaardige belastingen.

Naast de thematische bijdragen brengt het jaarboek opnieuw enkele actuele debatten over armoede en ongelijkheid aan. Hoe groot is de omvang van de wereldwijde armoede? Wat zou de impact zijn van een basisinkomen? Wat zijn de meerwaarden van arbeidszorg voor de maatschappij? We zoomen in op de situatie van bedelaars in Brussel en onderzoeken tot slot de werkzaamheid van een peer support methodiek voor sociale inclusie.

Het Netwerk tegen Armoede vult de analyses aan met de kijk van mensen in armoede. Tot slot bevat dit boek een cijfermatig overzicht van armoede en sociale uitsluiting op diverse levensdomeinen.

Op zoek naar de vorige editie?
De laatste 5 edities vind je via het navigatiemenu. 

Colloquium 

Op maandag 11/12/2023 zal USAB het nieuwe Jaarboek voorstellen. 

We zijn inmiddels door de voorraad van de papieren exemplaren van het Jaarboek heen. Wie zich inschreef en een boek bestelde, krijgt dit bij aanmelding aan het onthaal op 11/12 mee. Je kan het boek ook gratis downloaden vanaf 11/12 (op deze website).

Opgelet! De inschrijvingen zijn afgesloten. Vanaf nu werken we met een reservelijst. Kan je niet aanwezig zijn, laat het dan weten, zodat mensen op de reservelijst je plaats kunnen innemen. 

Waar?

Aula M.001
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Zie het plan van de stadscampus.

Sinds 1 augustus 2023 mogen bezoekers niet meer op straat parkeren.
Klik hier voor info over openbaar vervoer en parkeren. 

Programma

  • 9.00u Onthaal
  • 9.30u Welkom door Rector Herman Van Goethem
  • 9.40u Voorstelling “Jaarboek armoede en ongelijkheid 2023” door Jill Coene
  • 10.00u Key note: “De ongelijkheidsmachine” door Paul Goossens
  • 10.30u Pauze
  • 10.50u Reflectie "Kansen voor samenwerking" door Henk Van Hootegem - interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede
  • 11.00u Politiek debat – Moderator: Guy Tegenbos
  • 12.20u Slotwoord - Netwerk tegen armoede
  • 12.30u Receptie

Inschrijven is gratis, maar om de kosten zoveel mogelijk te dekken vragen we een vrijblijvende gift. Deze kan je overmaken via overschrijving op het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen). Voeg in je mededeling de vermelding "USAB" toe. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Wens je een fiscaal attest, vermeld dit dan ook bij de mededeling op je overschrijving.