Jaarboek Armoede en Ongelijkheid 2023

Redactie: Jill Coene, Tuur Ghys, Bernard Hubeau, Sarah Marchal, Peter Raeymaeckers, Roy Remmen, Wouter Van Doren, Wouter Vandenhole & Hanne Van Regemortel

Maatschappelijke problemen zoals armoede vereisen samenwerking tussen verschillende actoren op verschillende bestuursniveaus en in verschillende maatschappelijke domeinen. Ze vereisen met andere woorden ‘multilevel governance’ (een ‘meerlagig bestuur’). Dat is niet altijd evident in de praktijk. Deze 32ste editie van het Jaarboek zet de schijnwerper op het meerlagig bestuur. We staan stil bij de impact van de integratie van de OCMW’s in de gemeenten en zoomen in op diverse samenwerkingsverbanden, zoals in het kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal, dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen en de dwarsverbanden tussen onderwijs en welzijn. De verwevenheid van beleidsniveaus en actoren is ook duidelijk zichtbaar in de voedselhulp, sociaal wonen of de opvang van vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming. Daarnaast kijken we ook naar het toenemende belang van het Europese en globale beleidsniveau met bijdragen over de Europese Pijler van Sociale Rechten en de vraag naar rechtvaardige belastingen.

Naast de thematische bijdragen brengt het jaarboek opnieuw enkele actuele debatten over armoede en ongelijkheid aan. Hoe groot is de omvang van de wereldwijde armoede? Wat zou de impact zijn van een basisinkomen? Wat zijn de meerwaarden van arbeidszorg voor de maatschappij? We zoomen in op de situatie van bedelaars in Brussel en onderzoeken tot slot de werkzaamheid van een peer support methodiek voor sociale inclusie.

Het Netwerk tegen Armoede vult de analyses aan met de kijk van mensen in armoede. Tot slot bevat dit boek een cijfermatig overzicht van armoede en sociale uitsluiting op diverse levensdomeinen.

Je kan het boek gratis downloaden via de link onderaan deze pagina.

Op zoek naar de vorige editie?

De laatste 5 edities vind je via het navigatiemenu. 

Colloquium 

Op maandag 11/12/2023 organiseerde USAB een colloquium waar het nieuwe Jaarboek werd voorgesteld. De opname kan je herbekijken via deze link. De perstekst kan je onderaan deze pagina vinden. We verwerkten de perstekst ook in een blogbericht

Of bekijk het fotoverslag.

 Programma

  • 9.30u Welkom door Rector Herman Van Goethem
  • 9.40u Voorstelling “Jaarboek armoede en ongelijkheid 2023” door Jill Coene
  • 10.00u Key note: “De ongelijkheidsmachine” door Paul Goossens
  • 10.30u Pauze
  • 10.50u Reflectie "Kansen voor samenwerking" door Henk Van Hootegem - interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede
  • 11.00u Politiek debat – Moderator: Guy Tegenbos
  • 12.20u Slotwoord - Netwerk tegen armoede & getuigenis vanuit 't Kringske

Het Jaarboek in de pers

VRT NWS: voor een samenvatting van het colloquium

De Standaard: interview met Dirk Geldof, een van de auteurs, en Jill Coene, over de opvang van vluchtelingen​

Antwerps Persbureau: enkele cijfers uit het boek​