Inhoud

Jill Coene, Tuur Ghys, Bernard Hubeau, Sarah Marchal, Peter Raeymaeckers, Roy Remmen, Wouter Vandenhole (red.)

In de 30ste editie van het Jaarboek bekijken we eerst de evolutie van de armoedecijfers. Is er op 30 jaar tijd sprake van een verbetering? Daarna nemen we de toegang tot wonen, justitie en onderwijs onder de loep. Vervolgens zoeken we een antwoord op de vraag wat een structureel armoedebeleid is. Kan het recht daarbij ook van betekenis zijn?

Het themadeel van het boek is gewijd aan de coronapandemie en de link met ongelijkheid. Welke impact heeft de pandemie in ons land gehad op economisch en sociaal vlak? Welke gevolgen waren er voor de inkomensverdeling? Is er sprake van etnische ongelijkheid en hoe hebben vluchtelingen deze crisis ervaren? Slaagde het sociaal werk erin om zich te organiseren in tijden van lockdown? Wat was de impact van covid-19 in lage inkomenslanden en zijn er parallellen te trekken met epidemieën uit het verleden? Hadden mensen in armoede voldoende toegang tot voeding?  Zijn er tekenen van vaccinatieongelijkheid? Neemt het beleid wel alle perspectieven voldoende in rekening?

Vervolgens laten we enkele middenveldorganisaties aan het woord. Het Netwerk tegen armoede blikt terug op 30 jaar beleidsparticipatie door mensen in armoede. Ook het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting blikt terug op 30 jaar armoedebestrijding. In een andere bijdrage bespreekt het de ongelijke impact van de pandemie en doet het aanbevelingen voor een duurzaam en rechtvaardig herstelbeleid.

In een laatste deel bundelt het Jaarboek een aantal cijfers inzake armoede en sociale uitsluiting.

Colloquium 

​Op 1/12/2021 organiseerde USAB een colloquium naar aanleiding van de boekpresentatie. Via deze link kan je dit colloquium opnieuw bekijken.

Programma:

  • 9.30u Welkom door Filip Lardon (vicerector Universiteit Antwerpen)
  • 9.45u Voorstelling Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting door Jill Coene (USAB)
  • 10.15u De impact van corona op armoede en ongelijkheid door Wim Van Lancker (KU Leuven)
  • 10.45u Pauze
  • 11.05u Panelgesprek: een terugblik en vooruitblik op het armoedebeleid
    met Peter Cousaert (VVSG), Heidi Degerickx (Netwerk tegen armoede), Caroline Van der Hoeven (Belgisch netwerk armoedebestrijding), Anne Van Lancker (Decenniumdoelen), Frank Van den Branden (Vlaamse administratie beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) - Moderator: Ides Nicaise
  • 12.20u slotwoord door Wouter Vandenhole (voorzitter academische werkgroep USAB)

Boek lezen?

Wie een fysiek exemplaar van het Jaarboek wil bestellen (zolang de voorraad strekt), kan een mail sturen naar usab@uantwerpen.be. Je kan het boek ook gratis digitaal downloaden via de link hieronder.  

Downloads