Wij zoeken jou voor onze studie!

Welkom op onze website, waar we begrip en ondersteuning bieden aan zwangere vrouwen die te maken hebben met hart- en/of vaataandoeningen.


Een zwangerschap is een levensveranderende gebeurtenis, met niet alleen fysieke, maar ook emotionele en sociale impact. Als je daarnaast ook nog eens een hart- en/of vaataandoening hebt, kunnen er extra zorgen en onzekerheden ontstaan.

Gelukkig is de zorg voor zwangere vrouwen met deze aandoeningen de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Zorgverleners hebben nu meer kennis over hoe de beste klinische zorg kan worden geboden en welke risico's er verbonden zijn aan zwangerschap bij verschillende aandoeningen. 


Enkele belangrijke veranderingen zijn:

 1. Pre-conceptionele consultatie: Elke vrouw met een hart- en/of vaataandoening die zwanger wil worden, wordt aangeraden een raadpleging op de dienst cardiologie te hebben voordat ze zwanger wordt.
 2. Voorbereiding voor zwangerschap: Voordat een vrouw met een hart- en/of vaataandoening zwanger wordt, wordt de invloed van de zwangerschap op haar lichaam beoordeeld, inclusief het inschatten van het risico op het hebben van complicaties.
 3. Multidisciplinair team: Het is raadzaam om een gespecialiseerd team te hebben, bestaande uit professionals zoals cardiologen, gynaecologen, kinderartsen, anesthesisten en psychologen... Dit team komt regelmatig samen om aanbevelingen te doen voor de optimale opvolging tijdens de zwangerschap en bevalling.
 4. Postpartum opvolging: Na de bevalling is het van groot belang dat vrouwen met een hart- en/of vaataandoening zich laten opvolgen. Daarom is het aangewezen om één maal post partum de raadpleging cardiologie en gynaecologie te bezoeken om inzicht in het fysieke herstel te krijgen.


Informatie over onze studie:

Doel van de studie

Onderzoek naar het welzijn van zwangere vrouwen met hart- en/of vaataandoeningen: Hoewel er vooruitgang is geboekt in de medische zorg, is de psychosociale impact van zwangerschap bij vrouwen met hart- en/of vaataandoeningen nog niet volledig begrepen. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen in samenwerking met diverse universitaire ziekenhuizen in België een studie opgezet. Deze studie meet de uitkomsten bij zwangere vrouwen met deze aandoeningen op verschillende momenten tijdens en na de zwangerschap.

Wat houdt uw deelname in

 • Je vult gedurende elk trimester van de zwangerschap een korte vragenlijst (max. 10 minuten) in.
 • Na de bevalling vul je een uitgebreidere vragenlijst inclusief vragen over jouw ervaring in.
 • Drie keer na de bevalling vul je een korte vragenlijst (max. 10 minuten) in dat jouw welzijn wil meten.

Je kan kiezen of je de vragenlijsten online of op papier wilt invullen. 

Welke voordelen zijn er aan verbonden?

 • Je wordt opgevolgd door een team van specialisten die oog hebben voor jouw algemeen welzijn;
 • Je kan jouw eigen gezondheid monitoren via online vragenlijsten;
 • Je geeft zwangere vrouwen met hart- en/of vaataandoeningen mee de aandacht die ze verdienen;
 • Je bepaalt mee hoe de opvolging van zwangere vrouwen met een hart- en/of vaataandoening er in de toekomst zal uitzien.

Wie mag er deelnemen?

 1. Je hebt vóór je zwangerschap de diagnose van een hart- en/of vaataandoening gekregen;
 2. Je bent zwanger en je zwangerschap is vastgesteld door een gynaecoloog.

In samenwerking met