Didactica

Didactica voert onderzoek uit naar didactiek en vakdidactiek. Alle componenten van de lesvoorbereiding, -uitvoering en -verwerking behoren tot het spectrum: beginsituatie, doelen, leerinhouden, evaluatie, werkvormen, klasopstelling, onderwijsleermiddelen, leerprocessen, taalcompetenties en klasinteracties. Tevens behoort tot het onderzoeksterrein hoe de klaspraktijk zich verhoudt tot het schoolbeleid, het overheidsbeleid en sociale processen buiten de school, zowel vanuit actueel als historisch perspectief. Speciale aandacht gaat naar de didactiek gerelateerd aan de vakgebieden, in de eerste plaats voor het secundair onderwijs, maar ook voor de andere onderwijsniveaus. Daarnaast komen ook vakoverschrijdende topics aan bod, bijvoorbeeld in het kader van talenbeleid, vakoverschrijdende eindtermen, onderzoekscompetenties, stages, werkplekleren.