Missie

Didactica voert onderzoek uit naar algemeen didactische en vakdidactische processen en naar contextfactoren die de kwaliteit van deze processen beïnvloeden. De focus kan daarbij liggen op de leraar, de leerling of het onderwijsproces. Speciale aandacht gaat naar de didactiek gerelateerd aan de vakgebieden, in de eerste plaats voor het secundair onderwijs, maar ook voor de andere onderwijsniveaus en de lerarenopleiding. Daarnaast komen vakoverschrijdende en algemeen onderwijskundige topics aan bod, bijvoorbeeld in het kader van talenbeleid, eindtermen, onderzoekscompetentie, stages en werkplekleren. Een tweede focus ligt op inclusief onderwijs, waarbij leerlingenbegeleiding en diversiteit in onderwijs bestudeerd worden. Een derde focus ligt op de wisselwerking tussen klaspraktijk en schoolbeleid, met aandacht voor professionalisering, in een continuüm van lerarenopleiding, aanvangsbegeleiding, in-service (teamgerichte) professionalisering, en voor onderwijskundig leiderschap gericht op schoolontwikkeling.

Speerpunten

Momenteel staan volgende speerpunten in het onderzoek van Didactica centraal:

1.    Vakdidactiek

    a.    Taalonderwijs

    b.     Wetenschapsonderwijs

    c.     Humane wetenschappen

2.       Speerpunt Algemene Didactiek en Klasmanagement

3.       Speerpunt Inclusief onderwijs en diversiteit

    a.      Leerlingenbegeleiding en inclusief onderwijs

    b.       Diversiteit in onderwijs

4.       Speerpunt Schoolbeleid

    a.       Professionalisering en schoolontwikkeling

    b.       Schoolleiderschap