Geriatrie

Een geriatrische patiënt wordt niet gedefinieerd op basis van zijn leeftijd. Hij beantwoordt veeleer aan bepaalde karakteristieken die samen het geriatrisch profiel vormen. Naarmate de leeftijd toeneemt, beantwoorden meer ouderen aan dit profiel, maar niet iedere oudere patiënt is een geriatrische patiënt. De medische begeleiding van geriatrische patiënten vergt dan ook een specifieke deskundigheid.

In een medisch-professionele context omgaan met ouderen betekent geconfronteerd worden met multipathologie. Het is eigen aan de geriatrische patiënt om zich in een acute situatie op atypische wijze te presenteren. Hierdoor is het dikwijls moeilijk voor de gezondheidswerker om het overzicht te houden.

Het is voor de basisarts dan ook essentieel om op dit vlak voldoende kennis en vaardigheden te verwerven.