Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, vanuit een holistisch perspectief. De onderzoeksgroep palliatieve zorg aan deze faculteit is sterk gericht op het aanbieden van kwaliteitsvolle vorming over palliatieve zorg aan studenten geneeskunde en artsen(-in-opleiding). Ook in onderzoeksprojecten vormt medische vorming i.v.m. palliatieve zorg vaak de rode draad.

Zowel voor onderwijs als voor onderzoek werken we vaak samen met het lokale palliatieve netwerk, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw (PHA; www.pha.be).