Onderwijs

Basiscurriculum

De module geriatrie-huisartsgeneeskunde situeert zich in het 2e masterjaar (5e jaar). Deze module richt zich vooral op een inleiding tot de geriatrische evaluatie, frailty en sarcopenie en geeft een overzicht van de psychogeriatrie met de differentiaaldiagnose dementie-depressie-delirium.

MaNaMa specialistische geneeskunde

De opleiding van de geneesheer-specialisten in de geriatrie wordt gecoördineerd in het Universitair Centrum Geriatrie in samenwerking met het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA).

Interuniversitaire cursus geriatrie

De interuniversitaire cursus omvat een cyclus van drie jaar in overeenstemming met de duur van de gespecialiseerde opleiding in de geriatrie. De cursus is een theoretische aanvulling op de klinische en wetenschappelijke vorming die in de stagediensten wordt gegeven met als doel een homogeen niveau te creëren bij de Belgische kandidaten. Hij bevordert tevens de interactie tussen de kandidaten en creëert een netwerk. Elk jaar omvat acht sessies en twee nationale congressen, de Wintermeeting in Oostende en Les Journées d'Automne in Luik (www.geriatrie.be).