Onderzoeksthema's

Momenteel gaat de meeste energie naar het project waarbij het (binnenshuis ontwikkelde) Zorgpad Palliatieve Zorg wordt geïmplementeerd in vijf gebieden in België. Meer informatie lees je op www.pro-spinoza.be.

Andere thema's waarmee reeds ervaring werd opgebouwd zijn: richtlijnontwikkeling omtrent palliatieve sedatie, beleid bij pijn en andere symptomen, zorgpad stervensfase, zorgpad palliatieve zorg, huisarts als coördinator van palliatieve zorg, educatie en vorming inzake palliatieve zorg, palliatieve zorg voor niet-oncologische patiënten, zorgbehoeften bij palliatieve patiënten, ethiek en palliatie 

Onderzoeksprojecten

  • Implementatie van het Zorgpad Palliatieve Zorg in vijf gebieden in België (1/1/2013-31/12/2016)
  • Ontwikkeling van het Zorgpad Palliatieve Zorg
  • PRISMA
  • Palliatieve zorg in België: evaluatie en internationale vergelijking
  • Hoe zien huisartsen de rol van een palliatief dagcentrum binnen het geheel van de gezondheidsvoorzieningen (voor palliatieve patiënten)?
  • Promoting the integration of Continuous Care in the hospital

Doctoraatstrajecten

  • Dr. Peter Pype: werkplekleren in de palliatieve thuiszorg, met als promotoren prof dr Bart Van den Eynden en prof dr Johan Wens
  • Dr. Bert Leysen: implementatie van het Zorgpad Palliatieve Zorg in vijf gebieden in België, met als promotoren prof dr Bart Van den Eynden en prof dr Johan Wens