Bibliotheek

Het Instituut huisvest een collectie zowel breed toegankelijk als gespecialiseerd bronnenmateriaal, primaire en secundaire literatuur. Deze bibliotheek kan kosteloos geraadpleegd worden door zowel onderzoekers als lekenbezoekers. Voor de precieze voorwaarden contacteert u het Instituut.

U vindt een inventaris van de aanwezige werken op deze pagina, als pdf te downloaden. Het volledige boekenbestand wordt progressief opgenomen in de inventaris en het zoekprogramma van de Centrale Universiteitsbibliotheek van de UA, om opzoekwerk efficiënter te laten verlopen.

  • In 2013 mocht het Instituut dankbaar de Walter Benjamin-collectie van architectuurhistoricus Pieter Jan Gijsberts (1952-2011), een groot liefhebber en trouw verzamelaar van boeken van en over Walter Benjamin, in ontvangst nemen. Deze nalatenschap omvat een 100-tal titels. De boeken werden gedoneerd door Ineke van der Burg, klik hier voor meer informatie over de Benjaminverzameling en de context waaruit die ontstaan is. In 2017 werd deze schenking uitgebreid met een ruime collectie boeken van en over Paul Celan, eveneens uit de nalatenschap van Pieter Jan Gijsberts. Klik hier om de geïnventariseerde werken te bekijken.
  • In 2008 mocht het Instituut voor Joodse Studies de privébibliotheek van wijlen Joseph De Dobbeleer uit Hoeilaart in ontvangst nemen. De collectie (ca. 1500 werken) bevat voornamelijk werken over Joodse geschiedenis (de staat Israël, de Tweede Wereldoorlog, antisemitisme, enzovoort) en literaire werken geschreven door Joodse auteurs (I.B. Singer, Vassili Grossman, Amos Oz, Primo Levi, en anderen). Daarnaast bevat de bibliotheek werken over Joodse mystiek en Bijbelstudie. Het merendeel van de boeken is Nederlands- of Franstalig. Een beperkt aantal oude boeken in het Hebreeuws behoort eveneens tot de collectie.
  • Ons informatie- en documentatiecentrum huisvest met dankbaarheid de bibliotheek van wijlen Prof. dr. em. Jean-Paul Bier, voormalig professor Duitse literatuur aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
  • De titels van de aanwezige Jiddische werken worden progressief getranscribeerd en zo mee opgenomen in het algemene zoekprogramma en de inventaris van de Universiteit Antwerpen.

Catalogus bibliotheek Instituut voor Joodse Studies (PDF)
(stand februari 2019)

Catalogus bibliotheek Jean-Paul Bier (PDF)

Catalogus collectie Pieter Jan Gijsberts (PDF)

Kijk ook eens op de website van de Antwerp FVG (Faculty for Comparative Study of Religion and Humanism Antwerpen) voor een uitgebreide catalogus van boeken m.b.t. het jodendom.