Cursusaanbod 2021-2022

COVID-19 maatregelen in academiejaar 2021-22: In het academiejaar 2021-22 zal het onderwijs zo veel mogelijk opnieuw fysiek op de campus plaatsvinden. Tegelijk zullen er in ons opleidingsaanbod nieuwe onderwijsvormen en leermiddelen ingezet worden die het afgelopen jaar als positief werden ervaren. Met blended leren willen we gebruik maken van een mix van verschillende onderwijs- en evaluatievormen (online en fysiek) die ons onderwijs als geheel sterker maken. Welke onderwijsvormen er voor de vakken uit onderstaand opleidingsaanbod precies gebruikt zullen worden, wordt begin september bekendgemaakt.

Onderwijs is, naast onderzoek en dienstverlening, één van de drie pijlers waarop de werking van het Instituut is gebaseerd. De jaarlijks georganiseerde cursussen richten zich zowel tot UAntwerpen-studenten, studenten van andere instellingen als niet-studenten. De onderwijstaal is het Nederlands, behalve voor de vakken die anderstalige literatuur als onderwerp hebben (bijvoorbeeld Duits-joodse literatuur) en de gastcolleges van internationale sprekers.

Het Instituut voor Joodse Studies biedt taalcursussen hedendaags Hebreeuws en Jiddisch aan op twee beheersingsniveaus.
In het verlengde van deze cursussen worden een tweewekelijkse leeskring Jiddisch en een leeskring Hebreeuws georganiseerd voor belangstellenden met gevorderde kennis van de taal. Deze activiteit is gratis toegankelijk.
 
Ook de algemene cursus Inleiding tot de Joodse cultuur door Prof. dr. Karin Hofmeester heeft een vaste plaats in de cursusagenda van het Instituut. De cursus Jodendom en Filosofie beoogt een historische en thematische "basisgeletterdheid" in de Joodse filosofie aan te reiken. Jaarlijks vindt ook het Studium Generale Joodse Studies plaats: dit vak bestaat uit een inleidende les door Dr. Joachim Yeshaya en een persoonlijk te maken keuze van tien donderdagavondlezingen uit het lezingenprogramma van het IJS.
 
Tijdens het academiejaar 2021-2022 worden daarnaast de cursussen Ervaring en herinnering in de Duits-Joodse literatuur en Littérature française hors France (Moyen Orient, Afrique, Antilles) georganiseerd.

  • Als student Letteren en Wijsbegeerte kunt u de vakken elk afzonderlijk volgen als keuzevak op bachelorniveau, in te passen in de vrije ruimte van het curriculum. De cursus is dan niet betalend.
  • Als student in een andere studierichting of als niet-student van de Universiteit Antwerpen kunt u een creditcontract afsluiten om een cursus te volgen (behalve de taalcursussen), zodat u - mits goedkeuring van uw onderwijsraad - met de cursus credits kunt behalen in uw studieprogramma.
  • Als niet-student kunt u de taalcursussen volgen door middel van een inschrijving via het Instituut voor Joodse Studies en de betaling van het inschrijvingsgeld van 150 € (verminderd inschrijvingsgeld 90 €).

Bent u geïnteresseerd in andere taalopleidingen buiten het cursusaanbod van IJS? Kijk dan ook eens op www.linguapolis.be. Linguapolis biedt taalopleidingen aan in 14 talen, van Arabisch tot Zweeds.
Aan de FVG Faculty for Comparative Study of Religion and Humanism Antwerpen kan men ook een cursus Judaïsme volgen.

Uurrooster & vakbeschrijving