Over ons

Welkom op het Instituut voor Joodse Studies aan de Universiteit Antwerpen.

Het Instituut legt zich toe op de wetenschappelijke studie van het jodendom vanuit de verschillende cultuurwetenschappelijke disciplines, zoals de geschiedenis, de filologie, de literatuurwetenschap, de godsdienstwetenschap, de rechtswetenschap, de filosofie en de sociologie. Het Instituut is actief op het gebied van academisch onderzoek, universitair onderwijs, en educatieve en wetenschappelijke dienstverlening.
 
Elk academiejaar staan meer dan twintig lezingen door nationale en internationale specialisten op de agenda. Deze donderdagavondlezingen zijn gericht op een breed publiek en vrij toegankelijk.  Het instituut organiseert taalcursussen Jiddisch en hedendaags Hebreeuws, en heeft ook  een Leeskring Jiddisch.

Daarnaast organiseert het Instituut wetenschappelijke conferenties, studiedagen en workshops, veelal in samenwerking met Belgische en internationale academische en culturele instellingen.

De Joodse geschiedenis, literatuur, en filosofie, en cultuur sinds de Moderniteit vormen het zwaartepunt in het onderzoek en het onderwijs. De besproken onderwerpen raken echter steeds, direct of indirect, de actualiteit of lopende academische discussies.

Het Instituut is volledig geïntegreerd in de Universiteit Antwerpen en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het werd opgericht in de herfst van 2001.

Van links naar rechts: Dennis Baert, Katrien Vloeberghs, Annelies Augustyns, Arthur Cools, Vivian Liska, Jan Morrens, Sebastian Müngersdorff, Hans van Nes