Lezingen en conferenties

Bij de start van ieder academiejaar opent het Instituut voor Joodse Studies zijn werkjaar met een inaugurele lezing, die tevens de eerste lezing van de lezingenreeks op donderdagavond vormt. Themakeuze en benadering binnen deze lezingenreeks tonen verscheidenheid en interdisciplinariteit. Onderwerpen met betrekking tot de oude en moderne joodse cultuur in de breedste zin worden benaderd vanuit de meest diverse invalshoeken: historisch, filologisch, cultureel, religieus, literair, filosofisch, sociologisch, enz. Ook disciplines zoals kunst, muziek, theater, enz. komen aan bod.

Deze lezingen vinden, gespreid over de twee semesters van elk academiejaar, plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. De lezingen duren een vijftigtal minuten met naderhand tijd voor vragen, opmerkingen en discussie. Het Instituut voor Joodse Studies kiest er bewust voor om deze activiteiten vrij toegankelijk te houden en geen inschrijvingsgeld te vragen.

Daarnaast worden elk academiejaar meerdere vrij toegankelijke wetenschappelijke bijeenkomsten in uiteenlopende concepten en van een grote thematische verscheidenheid georganiseerd.