Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek is één van de drie centrale pijlers van het Instituut voor Joodse Studies. Als enige Vlaamse onderzoeksinstelling in dit studiegebied bieden wij de kans aan doctorandi om zich met een proefschrift binnen joodse studies te profileren.

Binnen de pijler wetenschappelijk onderzoek wil het Instituut zich specifiek profileren als onderzoekscentrum met als zwaartepunt de interactie tussen de moderniteit en de joodse cultuur, literatuur en filosofie. Dit neemt echter niet weg dat er ook aandacht geschonken wordt aan andere deelaspecten van joodse studies, zoals bv. oudere judaïca.