Gerard Walschap Genootschap

Gerard Walschap (Londerzeel 1898-Antwerpen 1989) was een van de meest prominente Vlaamse auteurs van de 20ste eeuw. Hij publiceerde gedichten, toneelstukken, jeugdverhalen, meer dan vijftig romans en verhalenbundels en enkele duizenden artikelen. Meer dan vijftig jaar lang volgde Gerard Walschap de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in België, Nederland en de rest van Europa en mengde hij zich in de debatten en polemieken. Hij wordt beschouwd als de opgemerkte vernieuwer van de romanvorm in de jaren dertig.

Op 11 december 1998 werd het Gerard Walschap Genootschap opgericht die studies, publicaties, lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten met betrekking tot de auteur Gerard Walschap stimuleert. Het Genootschap is ondergebracht in de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, waar jaarlijks een studiedag over een aspect van het oeuvre van de auteur wordt georganiseerd:
 

De Stichting publiceerde tien jaar lang voor haar leden in een bibliofiele uitgave de tekst van een eerder niet in drukvorm verschenen lezing van Gerard Walschap:

  • Links geboren (redactie Lut Missinne, 1999)
  • De weg van een romanschrijver (redactie Elke Brems, 2000)
  • Zijn alle kunstenaars gek? (redactie Ernst Bruinsma, 2001)
  • Iets groots en onvermoeds (redactie Louis Vos, 2002).
  • Wat is letterkunde? (redactie Jos Borré, 2003)
  • Neem mij niet kwalijk, ik lees geen romans (redactie Joris Note en Elke Brems, 2004)
  • Verdediging van de Vlaamse letterkunde (redactie Bart Vervaeck, 2005)
  • Cultuurautonomie en verdraagzaamheid (redactie Ludo Stynen, 2006)
  • Over Emile Verhaeren (redactie David Guldentops en Lut Missinne, 2007)
  • Mijn omgang met dichters (redactie Manu van der Aa, 2008)

Na 10 afleveringen werd de reeks stopgezet en in 2009 verscheen het eerste jaarboek van het genootschap.

In het documentatiecentrum Gerard Walschap (Prinsstraat 13, 2000-Antwerpen, kamer D-118) worden literaire werken, essays, documenten, foto's en beeldmateriaal verzameld. Geïnteresseerden kunnen het daar raadplegen na afspraak met Manu van der Aa.

In het voorjaar 2002 heeft UAntwerpen de manuscripten en typoscripten van Gerard Walschap verworven en ondergebracht in de bibliotheek van de Stadscampus.