Guido Gezellecentrum

Het Gezellecentrum heeft sinds de oprichting in 1966 het werk van Guido Gezelle (1830-1899) onderzocht in het ruimere perspectief van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde en cultuur in de negentiende eeuw.

Momenteel is er geen lopend projectonderzoek op het gebied van de Gezellestudie. Wel is in samenwerking met het Guido Gezellearchief te Brugge is een Gezelle-website opgebouwd met een (online) inventaris van het Gezellearchief, algemene informatie en resultaten van onderzoek. In het verlengde van vroegere editieprojecten bij het Antwerpse Gezellecentrum is in 2017 een participatieproject gestart: Editie van de brieven van Guido Gezelle. Partners zijn het ISLN-Gezellecentrum, de Brugse hoofdbibliotheek Biekorf, het Guido Gezellegenootschap en het CTB, i.e. het onderzoekscentrum van de Koninklijke Academie van Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL). Het project beoogt een wetenschappelijk betrouwbare, grondig doorzoekbare en online beschikbare editie van de correspondentie van Guido Gezelle.