Sinds de uitbraak van het coronavirus en de bijhorende maatregelen is ons leven drastisch veranderd. Maar gelukkig niet op alle vlakken in negatieve zin. “We bewegen en sporten nu meer dan voor de lockdown”, weet Michelle Symons (UAntwerpen). In een enquête peilt ze naar de effecten op lange termijn.


Meer dan ooit worden we aangemoedigd om te blijven bewegen. Niet vanzelfsprekend wanneer alle sportcomplexen gesloten zijn. “Toch zien we dat mensen gemotiveerd zijn, en zelfs meer bewegen dan voor de lockdown”, vertelt doctoranda Michelle Symons (Departement Communicatiewetenschappen), die samen met Carmem Meira Cunha (Departement Marketing) in een interdisciplinair project het effect van de coronacrisis op alle vormen van fysieke activiteit en beweging onderzoekt. Het onderzoek wordt begeleid door professoren Nathalie Dens, Karolien Poels en Heidi Vandebosch.

Uit de eerste resultaten blijkt dat 30% tot 50% van de ondervraagden zich nu, tijdens de coronacrisis, meer engageren in fysieke activiteiten. “Dat mensen plots meer gaan bewegen, ligt vermoedelijk aan de veranderde tijdsindeling: 61,1% van de respondenten geeft aan nu meer tijd te hebben dan voor de lockdown.”

Bewegen gaat niet vanzelf

Mensen aan het bewegen krijgen, is niet eenvoudig. Een duwtje in de goede richting kan helpen. Activity trackers, bijvoorbeeld, kunnen je een herinnering sturen of aantonen hoe goed je bezig bent. Dat kan motiverend werken. “We merken dat het gebruik van smartphoneapplicaties om je te ondersteunen bij het sporten tijdens de lockdown steeg met 12,5%. Bijna de helft van de gebruikers (44,6%) geeft aan dat ze deze applicaties na de coronacrisis waarschijnlijk zullen blijven gebruiken.”

Er worden ook andere, vaak creatievere, manieren gebruikt om te blijven bewegen. Trainers richten nu vaak online lessen in, of er worden filmpjes gezocht via sociale media. “YouTubevideo’s scoren bijzonder goed, en ook hier geven respondenten aan deze technologie te willen blijven gebruiken na de lockdown. Bovendien had 90,9% van de respondenten vóór corona nog nooit een online sportles gevolgd. Dat percentage daalde tijdens de coronacrisis met liefst 18,9%.”

Veranderingen op lange termijn

Op korte termijn zien we al heel wat mooie tendensen. Maar inmiddels zitten we tien weken in lockdown, en zijn we benieuwd naar de veranderingen op langere termijn. Beweeg je nog steeds meer dan voor de lockdown? Heeft de coronacrisis je sportgedrag blijvend veranderd? Laat het ons weten!