Dat ‘traditioneel’ pesten ook op lange termijn gevolgen heeft voor het mentale welzijn van slachtoffers is al langer bekend. Uit een groot onderzoek van UAntwerpen blijkt nu dat ook cyberpesten kan leiden tot mentale gezondheidsproblemen.

Professoren Sara Pabian en Heidi Vandebosch, beide verbonden aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen, bevroegen duizend Vlaamse jongvolwassenen tussen 19 en 25 jaar. Uit de analyse van die gegevens blijkt dat personen die tijdens hun tienerjaren zowel online als offline gepest zijn geweest het grootste risico vertonen op mentale gezondheidsproblemen op latere leeftijd.

“Het risico op problemen is bij hen groter dan bij jongeren die enkel traditioneel gepest zijn geweest en groter dan bij jongeren die enkel online gepest zijn geweest”, legt Pabian uit. “Deze laatste groep heeft slechts een klein risico op verminderd mentaal welzijn, wat overeenkomt met een gelijkaardig risico als jongvolwassenen die geen slachtoffer zijn geweest van pesten.”

Ook ‘positieve’ gevolgen
Uit diepte-interviews met jongvolwassenen die tussen de leeftijd van 10 en 18 jaar gepest zijn geweest, blijkt dat deze groep vandaag nog steeds negatieve gevolgen ervaart van het pesten. Pabian: “Zo ervaren volwassenen met een online en offline pestverleden nog steeds gevolgen op hun sociaal functioneren of hoe ze met anderen omgaan: ze vermijden nog steeds gedrag, uiterlijke kenmerken of voorkeuren die vroeger geleid hebben tot het pesten. Ze zijn ook meer op hun hoede voor het delen van persoonlijke informatie en ze proberen conflicten vaak te vermijden.”

Uit de interviews blijkt ook dat het pesten heeft geleid tot wie ze zijn vandaag. Vaak ervaren voormalige slachtoffers nog steeds angst en een verminderd zelfvertrouwen. “Sommige jongvolwassenen vinden dat het pesten ook tot ‘positieve’ gevolgen heeft geleid”, aldus de communicatiewetenschapster. “Ze noemen dan zaken zoals veerkrachtiger zijn, het beter kunnen omgaan met tegenslagen en het hebben van hechte vriendschappen, die vaak voortvloeiden uit de negatieve pestervaringen. Die vrienden zijn vaak mensen die hen steunden of voor hen opkwamen.”

Vlaamse Week tegen Pesten

Van vrijdag 14 tot vrijdag 21 februari loopt de vijftiende Vlaamse Week tegen Pesten: https://kieskleurtegenpesten.be

Cuberpesten


 Photo by John Schnobrich on Unsplash