Hoe reageer jij op ‘foute’ beelden online?

Child Focus en UAntwerpen doen onderzoek naar meldingen van seksuele misbruikbeelden

Kwam jij al surfend reeds misbruikbeelden tegen? Hoe reageerde je toen? Maakte je er meteen melding van, of klikte je de beelden weg? Child Focus en de Universiteit Antwerpen onderzoeken welke beweegredenen mensen motiveert om al dan niet melding te maken. Door mee te doen aan een interview kan ook jij meehelpen het internet veiliger te maken.

Jaar na jaar stijgt het aantal seksuele misbruikbeelden van kinderen op het internet. Organisaties zoals Child Focus strijden tegen deze beelden, in samenwerking met de autoriteiten en met internationale partnerorganisaties. Al in 2002 startte Child Focus met een burgerlijk meldpunt, waar dergelijke beelden anoniem gemeld kunnen worden. De personeelsleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim. In 2021 kreeg Child Focus bijna 2500 meldingen binnen. 

Samen met de Universiteit Antwerpen wil Child Focus nu onderzoeken wat mensen motiveert om misbruikbeelden (al dan niet) te melden. Het is immers niet gemakkelijk om de grens te trekken: wanneer gaat een foto of een video te ver? Waarom overweeg je aangifte te doen? Wat houd je eventueel tegen om dat te doen? Waarover maak je je zorgen tijdens het maken van die afweging?

“Dit onderzoek is zeer belangrijk voor Child Focus om de gebruikerservaring van ons burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be te verbeteren. We willen de drempel zo laag mogelijk houden zodat iedereen op een eenvoudige manier seksuele misbruikbeelden van kinderen (anoniem) kan melden. Zo kunnen deze beelden zo snel mogelijk geanalyseerd en offline gehaald worden", zegt Heidi De Pauw, algemeen directeur bij Child Focus.

Op weg naar een veiliger internet

De Deense wetenschapster Sidsel Harder voert het onderzoek uit. Zij is een internationale experte in expliciete inhoud en werkt al lange tijd rond het thema van seksuele beelden. “Wanneer je tijdens het surfen beelden van misbruik tegenkomt, kan je dat als een schok ervaren”, legt Harder uit. “Wij willen te weten komen waarom je beslist om het al dan niet te melden. Op de problematiek rust uiteraard een zeker taboe: het is niet vanzelfsprekend om er over te gaan praten met je ouders of met vrienden.” 

Nochtans is het belangrijk om een goed zicht te krijgen op de manier waarop iemand reageert na het zien van misbruikbeelden. Harder: “De resultaten van dit onderzoek zullen de manier waarop internetgebruikers materiaal online kunnen melden, verbeteren. Wie meedoet met het onderzoek, draagt dus een steentje bij aan de strijd voor een veiliger internet voor iedereen.”

Interview is volledig anoniem

Heel concreet zoekt Sidsel Harder naar mensen die een interview over het thema willen doen. Het interview kan in het Nederlands, het Frans of het Engels, verloopt met een chat via Teams, duurt ongeveer een uur en de deelnemer krijgt als vergoeding een cadeaubon van dertig euro. Belangrijk: het interview kan volledig anoniem verlopen, zowel tijdens het gesprek als bij de verwerking ervan.

“Ook als je nog nooit melding maakte van misbruikbeelden of als je niet wist hoe je een melding kon maken, is je deelname belangrijk”, legt Harder uit. “Getuigenissen over ervaringen met beelden waarvan je niet zeker wist of ze echt een kind of seksueel misbruik vertoonden, zijn absoluut waardevol voor het onderzoek.”

Wil je meedoen en zo bijdragen tot een veiliger internet? Stuur dan een mailtje naar interviewchildfocus@proton.me.

https://childfocus.be/nl-be/Over-ons/Nieuws/Hub/Post/11944/Interview-over-de-melding-van-seksuele-misbruikbeelden