Ongeveer één Vlaming op drie is van mening dat een werkgever, een school of de organisator van een evenement de toegang mag ontzeggen als iemand geen groen scherm in de Coronalert-app kan voorleggen. Dat en veel meer blijkt uit een onderzoek van UAntwerpen naar het gebruik van de app.

De massale vaccinatiecampagne staat in de startblokken, maar dat betekent niet dat we meteen verlost zullen zijn van het coronavirus. Het opsporen van contacten zal ook de komende maanden nog van groot belang zijn. De Coronalert-app kan daarbij een grote hulp zijn. Maar wordt die app wel massaal gebruikt? Waarom installeren mensen de app (niet)? En hoe reageren mensen als hun smartphone een rood scherm toont?

De Universiteit Antwerpen zocht het uit: 1850 Vlamingen vulden de vragenlijst in. De bevraging werd uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Media & ICT in Organisaties en in de Samenleving (MIOS), onder leiding van prof. Michel Walrave in samenwerking met Eline Baert (MIOS) en prof. Koen Ponnet (imec-MICT UGent en MIOS).

De opvallendste vaststellingen:

  •  35,1% van de respondenten installeerde Coronalert en opende de app reeds. 7,8% installeerde de app, maar opende die nog niet. En 3,5% heeft de toepassing alweer verwijderd.
  • Onvoldoende voordelen (31,1%), zorgen om de privacy (29,3%) en stress die men vreest bij het gebruik ervan (21%) zijn de drie meest aangehaalde redenen om de app niet te downloaden. “Dit toont aan dat heel wat mensen nog onvoldoende geïnformeerd zijn over het nut en de werking van de app”, aldus Walrave.
  •   Eén op de tien vreest dat het gebruik van de app (en dus ook Bluetooth) de batterij van de smartphone sneller zal doen leeglopen.
  • Net iets meer dan de helft van de respondenten (51,5%) had nog geen info over de app ontvangen. Zij die wel al op de hoogte waren, hadden die info voornamelijk verkregen via televisie (59,9%), geschreven pers (49,4%), gerichte informatiecampagnes (24,9%), radio (23,7%) en berichten via socialmediacontacten (19,9%). Walrave: “Gebruikers van de app zouden gestimuleerd kunnen worden om over de app te getuigen, en hun online netwerk te overtuigen om de app ook te gebruiken.”
  • ​4,6% van de (ex-)gebruikers gaf aan via de app reeds een waarschuwing te hebben gekregen over een risicocontact. 2,2% van de gebruikers meldt dat ze zelf met COVID-19 besmet waren en hun testresultaat deelden met de database om zo andere appgebruikers anoniem te verwittigen dat zij een risicocontact hadden. “Ofwel liepen slechts weinig Coronalert-gebruikers een besmetting op, ofwel waren maar heel weinig mensen bereid hun positief testresultaat anoniem met de database te delen”, aldus Walrave.​​​​​​​
  • ​​​​Als ze een rood scherm of een waarschuwing van een risicocontact zouden krijgen, zou 94,1% nauwe contacten proberen te vermijden en een mondmasker dragen. 92,9% zou via de app een testcode aanvragen en 73,6% zou zich vervolgens laten testen. 73,3% claimt in deze situatie ook de procedure te starten om de anonieme codes van gsm’s waarmee men in nauw contact was, door te sturen.
  • Ongeveer één respondent op drie is van mening dat de organisator van een evenement (37,2%), de school (36,9%) of de werkgever (32,7%) de toegang mag ontzeggen als men geen groen scherm in de Coronalert-app kan voorleggen
  • 63,1% zou het tevens nuttig vinden om via de app een afspraak voor een coronatest te kunnen boeken. 55,7% zou via de app ook graag rechtstreeks in contact kunnen komen met een gezondheidsmedewerker, voor advies over het coronavirus.
  •   Het installeren van de Coronalert-app is op dit moment vrijwillig. Slechts 35,2% zou ermee akkoord gaan dat providers de app automatisch op alle smartphones zouden installeren.

“Het potentieel van de app wordt zeker en vast nog niet volledig benut”, besluit Michel Walrave.              “Tot dusver benadrukte onze overheid vooral dat we Coronalert moeten gebruiken. Maar filmpjes die eenvoudig en visueel ingaan op het nut en de werking van de app, en hoe de app onze privacy beschermt, zouden een absolute meerwaarde zijn. Dat bewijzen meerdere buitenlandse voorbeelden.”