"Armoede: armoedig beleid?" Colloquium n.a.v. Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2018

USAB, de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding van Universiteit Antwerpen, stelt op dinsdag 4 december 2018 het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor, onder redactie van: Jill Coene, prof. dr. Peter Raeymaeckers, prof. dr. Bernard Hubeau, dr. Tim Goedemé, prof. dr. Roy Remmen & An van Haarlem.

Het nieuwe Jaarboek is een product van USAB, in samenwerking met Centrum OASeS, de onderzoeksgroep Overheid en Recht, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen, Decenniumdoelen en het Netwerk tegen armoede.

In het nieuwe Jaarboek zoomen we in op verschillende domeinen van armoede. Naast klassieke thema's als onderwijs, wonen, gezondheid en werk, behandelt het Jaarboek ook onderwerpen als vervoersarmoede, geïntegreerd breed onthaal en dringende medische zorg. 

Inschrijven kan via de website van USAB: www.usab.be

Gastspreker dit jaar is prof. dr. Monique Kremer, sinds 2015 bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt onder andere rond het thema langdurige zorg. Daarnaast is zij senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator van het project 'Toekomst van werk' en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In 2013 publiceerde ze bij Boom/Lemma 'Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren.' Haar lezing zal ingaan op uitdagingen voor de verzorgingsstaat. 

Na de pauze volgt een politiek debat naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019, gevolgd door een reflectie door Decenniumdoelen en een slotwoord van het Netwerk tegen Armoede.

Locatie

Aula rector Dhanis (K.001), Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen.

Klik hier voor meer info over de stadscampus en hoe deze te bereiken.

Programma

  • 8.30u Onthaal
  • 9.00u Welkom door prof. dr. Bernard Hubeau, voorzitter academische werkgroep USAB
  • 9.05u Welkom door prof. dr. Herman Van Goethem, rector UAntwerpen
  • 9.15u Voorstelling Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting
  • 9.35u Prof. dr. Monique Kremer: naar een migratiebestendige verzorgingsstaat
  • 10.35u Pauze
  • 10.55u Politiek debat met: Meyrem Almaci (Groen); Raoul Hedebouw (PDVA); Meryame Kitir (sp.a); Nahima Lanjri (CD&V); Willem-Frederik Schiltz (Open VLD); Tom Van Grieken (Vlaams Belang); Valerie Van Peel (N-VA) - Moderator: Chris De Nijs
  • 12.10u Reflectie door Decenniumdoelen (Jos Geysels)
  • 12.25u Slotwoord door Netwerk tegen Armoede (David de Vaal)
  • 12.35u Receptie met broodjes

Eerdere edities van het Jaarboek vind je hier.