Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2015

Colloquium - De welvaartsstaat op kindermaat - 7 december 2015

Op maandag 7 december 2015 organiseerde Centrum OASeS het colloquium 'de welvaartsstaat op kindermaat' ter gelegenheid van de publicatie van het Jaarboek 2015 (Danielle Dierckx, Jill Coene, Peter Raeymaeckers & Marjoke van der Burg (red.)).
De powerpoint presentaties en een fotoverslag kan je vinden aan de rechterkant van deze pagina. Ook de perstekst kan je integraal downloaden.  

Programma

13.00u   Onthaal
13.30u   Welkom
Prof. dr. Stijn Oosterlynck
13.40u   Openingswoord
Jeroen Windey, kabinetschef van Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
14.00u   Voorstelling Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 
Jill Coene &  Prof. dr. Peter Raeymaeckers
14.20u   Kinderarmoede: een aanfluiting van de mensenrechten van kinderen? 
Prof. dr. Wouter Vandenhole (Universiteit Antwerpen)
15.10u   Pauze
15.30u   Kinderarmoede: uitdagingen voor de toekomst
Panelleden: Jannick Demanet (CuDOS, Universiteit Gent), Trudi Nederland (Verwey-Jonker Instituut), Bruno Vanobbergen (Vlaams Kinderrechtencommissaris), Michel Vandenbroeck (Vakgroep Sociaal Werk en Pedagogiek, Universiteit Gent), Wim Van Lancker (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen) -                       Moderator: Guy Tegenbos (de Standaard)
17.00u   Afsluiting en receptie

Bestellen

Om het jaarboek te bestellen (ook vorige jaren), mail of stuur de verzend- en facturatiegegevens naar:

Universiteit Antwerpen - OASeS
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen

Mail: geertrui.berghmans@uantwerpen.be