Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2016

Jaarboek 2016 - Blik op energiearmoede

Stijn Oosterlynck, Peter Raeymaeckers, Jill Coene, Bart Delbeke, Pascal Debruyne & Tuur Ghys (red.)

Centrum OASeS stelde op 7 december 2016 het vernieuwde 25ste Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor. Het boek focust op één centraal thema (energiearmoede) en is enkel digitaal (gratis) beschikbaar.

Hoe moeten we energiearmoede definiëren? Wat zijn oorzaken en gevolgen? Is het niet een aspect van een meer algemene armoedeproblematiek? We schetsen het energiearmoedebeleid in Vlaanderen en stellen de cijfers aan u voor. Hoe omvangrijk is het probleem? Daarbij vertrekken we niet enkel van een ‘observeerbare’ vorm van energiearmoede. Al te vaak leggen mensen zichzelf beperkingen op. Deze ‘verborgen’ energiearmoede trachten we mee in kaart te brengen. We bekijken ook de nauw verwante problematiek van waterarmoede. De analyse wordt aangevuld met een berekening van het budget dat gezinnen minimaal nodig hebben voor energie. Naast deze kwantitatieve hoofdstukken, belichten we energiearmoede vanuit een kwalitatieve invalshoek. Hoe gaan mensen met een beperkt budget ermee om? We laten ook het bredere werk- en middenveld aan het woord. Zo wordt bijvoorbeeld een goede praktijk in de strijd tegen energiearmoede in detail toegelicht: ‘inclusieve wijkrenovatie’ in de Gentse Dampoort. Vanuit de ervaringen van mensen in armoede worden ook beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Colloquium

Op woensdag 7 december 2016 in de voormiddag stelde OASeS het Jaarboek aan u voor tijdens het jaarlijkse colloquium.

Het programma was als volgt:

  • 08.45u Onthaal
  • 09.15u Welkomstwoord door prof. dr. Stijn Oosterlynck (Centrum OASeS - Universiteit Antwerpen)
  • 09.20u Openingswoord door prof. dr. Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen 
  • 09.30u Voorstelling Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2016 door Bart Delbeke & Jill Coene (Centrum OASeS - Universiteit Antwerpen)
  • 10.00u Gesprek over de context van energiearmoede in Vlaanderen – met Mieke Clymans (Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie), Nathalie Debast (VVSG) en Roel Vermeiren (Vlaams Energieagentschap)
  • 10.50u Pauze
  • 11.10u Politiek panel – met Robrecht Bothuyne (CD&V), Johan Danen (Groen), Andries Gryffroy (N-VA) en Tom Meeuws (SP.a), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) 
  • 12.25u Slotwoord door prof. dr. Peter Raeymaeckers
  • 12.30u Receptie en netwerkmoment

Foto's en powerpoint kan u downloaden via de links aan de rechterzijde van deze  pagina.

Downloads Jaarboek 2016

Downloads Jaarboek 2016

Klik hier om het Jaarboek te openen in flippingbook 

Download het Jaarboek (pdf - 3.000 kB)

Lees het persbericht (pdf - 490 kB)

Het Jaarboek in de pers

Powerpoint van het colloquium 2016 (pdf - 1.414 kB)

Foto's van het colloquium 2016

Bestellen

Bestellen

Om vorige edities van het Jaarboek te bestellen, mail of stuur de verzend- en facturatiegegevens naar:

Universiteit Antwerpen - OASeS
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen

Mail: geertrui.berghmans@uantwerpen.be