Pillar II: Hoe werkt het eigenlijk?

De OESO is de laatste jaren druk in de weer geweest met het concreet uitwerken van Pillar II, ook de GloBE-regels genoemd. Deze regels moeten ervoor zorgen dat multinationale ondernemingen met een wereldwijde, geconsolideerde omzet van 750 miljoen EUR, in de toekomst minstens 15% effectieve belasting betalen.

Met dit regime wordt niet alleen een nieuwe berekeningswijze van het effectief belastingtarief geïntroduceerd, maar eveneens de bevoegdheid gecreëerd voor landen om belasting bij te heffen indien de groep in een andere Staat onvoldoende belast werd.

Tijdens deze sessie zal een overzicht worden gegeven van de stand van zaken en de eigenlijke werking van de GloBE-regels. Nu de Europese Unie de regels al heeft omgezet in een richtlijn met de intentie toepasselijk te zijn vanaf 31 december 2023, is een klare blik op de inhoud en werking noodzakelijk…

Spreker

Rik Smet, afgestudeerd als Master in de rechten (UGent). Hij behaalde een Master na Master in het Fiscaal Recht (UAntwerpen). Na twee jaar praktijkervaring werkte Rik in opdracht van de minister van Financiën aan een voorstel tot hervorming van de personenbelasting. Daarna werd hij assistent aan de UAntwerpen en werkte hij aan een doctoraal proefschrift met als titel “Tax Treaty Making in Federations”, dat hij in 2020 succesvol verdedigde. Daarnaast is hij auteur van diverse publicaties in het fiscaal recht in de ruime zin.

Na een academische carrière van 6 jaar, is hij nog steeds als gastprofessor verbonden aan de UAntwerpen verbonden. Sinds 2020 werkt Rik voor Tiberghien, waar hij zich voornamelijk + op dossiers in het Europees en internationaal fiscaal recht.

Tiberghien is een onafhankelijk advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaliteit. Hun cliënteel bestaat uit bedrijven, privépersonen, instellingen en de publieke sector. Zij bieden advies, bemiddeling, onderhandeling en geschillenbeslechting in fiscaliteit en aanverwante juridische praktijkdomeinen, zoals familie- en samenlevingsvermogensrecht en erfrecht.

Hun fiscale en juridische inzichten worden aangevuld met economisch advies van hun partner Tiberghien economics, een dienstverlener gespecialiseerd in transfer pricing, valuations, business modelling en legal economics. Daarnaast bieden ze ook compliance en family & corporate governance.

Dankzij hun lidmaatschap van het WTS Global netwerk en hun formele en informele samenwerking met vooraanstaande kantoren in het buitenland, kunnen ze hun cliënten ondersteunen in meer dan honderd landen.

Programma

18.00 uur: onthaal

18.15 uur: welkomstwoord

18.30 uur: voordracht door Tiberghien met mogelijkheid tot vraagstelling en debat

19.30 uur: receptie en walkingdinner

Locatie

Tiberghien Antwerpen
One Roof Building (AXA-gebouw)
Grotesteenweg 214 B.4
2600 Antwerpen

De parkingingang is gelegen in de Uitbreidingstraat, recht tegenover de school huisnummer 246 en is toegankelijk via de tweede slagboom aan uw rechterhand.

De bezoekersparkeerplaatsen bevinden zich op het niveau waarop u binnenrijdt. Wij vragen u vriendelijk om enkel van de plaatsen op dit niveau gebruik te maken.

Inschrijven

Deelname is gratis, vooraf registreren is noodzakelijk via deze link.

Erkenningen

OVB, ITAA.

Doelgroep

Alle studenten, oud-studenten en docenten van de Master na Master Fiscaal Recht en de Master Rechten, afstudeerrichting Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen zijn van harte welkom.