Het nieuwe expatregime: een wezenlijke verbetering of toch niet helemaal?

De Belgische belastingdienst heeft begin 2022 een nieuw belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (‘inpats’) en ingekomen onderzoekers ingevoerd dat het oude expat-regime dat sinds 1983 bestaat, moet vervangen. In feite zijn er twee regimes: één voor inkomende werknemers en één voor inkomende onderzoekers. Hoewel de fiscale voordelen voor beide regimes gelijkaardig zijn, zijn de voorwaarden voor inkomende onderzoekers soepeler dan voor inkomende werknemers. Bovendien zal men in beide stelsels rekening moeten houden met bijkomende voorwaarden ten opzichte van het oude expat-regime.

Het nieuw regime biedt werknemers en bedrijfsleiders die sinds 1 januari 2022 in België werkzaam zijn, de mogelijkheid om toe te treden. Anderzijds kunnen expats die momenteel nog genieten van het oude stelsel, in principe beslissen om hun huidig statuut te behouden tot 31 december 2023 of eventueel over te stappen naar het nieuwe stelsel (‘opt-in’).

Tijdens deze sessie zal kort worden stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen voor de praktijk en zal een kritische evaluatie worden gemaakt van het nieuwe regime. Nu de eerste aanvragen voor het nieuwe stelsel zijn ingediend, worden een aantal pijnpunten reeds duidelijk …

Sprekers

  • Gregory Goossens behaalde zijn diploma Master in de Rechten in 2004 (UAntwerpen) en studeerde in 2005 af als Master in Fiscaal Recht (UAntwerpen). Na een korte carrière als belastingadviseur bij KPMG, stapte hij in 2006 over naar de advocatuur. Zijn focus ligt sindsdien op de internationale fiscaliteit en grensoverschrijdende tewerkstelling. Daarnaast legt hij zich ook toe op de behandeling van fiscale geschillen.
  • Jan Lambrechts behaalde zijn diploma Master in de Rechten in 1982 (UAntwerpen), studeerde in 1984 af als Master of Business Administration (KULeuven) en behaalde het diploma Fiscale Wetenschappen (EHSAL) in 1988. Na een carrière van een 25-tal jaar als belastingadviseur bij PWC en EY, startte hij eind 2011 een eigen advieskantoor op. Zijn werkgebied lag steeds op het terrein van de internationale fiscaliteit van natuurlijke personen en grensoverschrijdende tewerkstelling. Als gecertificeerd belastingadviseur is hij lid van de beroepsvereniging ITAA.

Programma

18.30 uur
Onthaal

19.00 uur
Voordracht door TAXPATRIA® met mogelijkheid tot vraagstelling en debat

20.00 uur
Netwerkmoment

Deze najaarsbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met TAXPATRIA®. 
TAXPATRIA® is een fiscaal en juridisch advieskantoor dat diensten levert aan ondernemingen en particulieren in complexe grensoverschrijdende situaties. Zij hebben doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd inzake fiscale compliance, advisering, geschillen, payroll en accounting. Hun focus ligt op het internationaal fiscaal recht, maar zij adviseren ook inzake sociale zekerheid, arbeidsrecht en immigratie. Tevens beschikken zij over een uitgebreid internationaal netwerk om cliënten zowel in België als in het buitenland bij te kunnen staan.

Locatie

UAntwerpen
Stadscampus
Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Inschrijven

Deelname is gratis, vooraf registreren is noodzakelijk. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Erkenningen

Erkenning ontvangen: OVB, ITAA.
Erkenning in aanvraag: IBJ.

Doelgroep

Alle studenten, oud-studenten en docenten van de Master na Master Fiscaal Recht en de Master Rechten, afstudeerrichting Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen zijn van harte welkom.