Recente aanwinsten

Het verwerven van oude boeken is niet langer topprioriteit bij het Ruusbroecgenootschap. Vanwege het beperkte budget hebben we tegenwoordig een meer pragmatisch acquisitiebeleid. Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk onze collectie te vervolledigen maar de focus ligt hierbij toch vooral op Antwerpse drukken. In functie van het lopend wetenschappelijk onderzoek worden hierop uitzonderingen gemaakt.

Op bedevaart naar Wezemaal in 1633

De Miracles advenus à Wesemale par l’intercession de Sainct Job, patron dudit lieu, gedrukt te Leuven door Phillipus van Dormael in 1633 is een boekje in octavoformaat van 8 bladen. Op de najaarsveiliing van 2019 van Arenberg Auctions wist het Ruusbroecgenootschap een exemplaar van dit drukwerkje te verwerven. Het is een mooie aanvulling op de rijke collectie bedevaartsboekjes en -prenten.

Dit is echter niet zomaar een bedevaartsboekje. Het verworven boekje is namelijk voorlopig het enige bekende exemplaar van de Miracles advenus à Wesemale ... . Tot het bij Arenberg Auctions op de veiling werd aangeboden, was deze publicatie alleen bekend door de verwijzing ernaar in de veilingcatalogus van de nalatenschap van Constant-Philippe Serrure (Brussel 1872-1873).

Fons Thijs verwijst naar deze veilingcatalogus in zijn overzichtswerk over plaatsgebonden devoties en bedevaartsdrukwerk. Volgens hem was Wezemaal een van ouds in ruime kring gerenommeerde bedevaartplaats ter ere van Job, nochtans zijn er geen sporen van vaantjes of prentjes voorhanden, enkel deze in 1633 gedrukte verzameling mirakelverhalen en een Nederlandstalig mirakelboekje dat in 1750 eveneens in Leuven van de pers kwam en dat teruggrijpt naar dezelfde goedkeuring van 1633.

In 2020 zal dit overzichtswerk van Fons Thijs posthuum verschijnen, onder redactie van medewerkers van het Ruusbroecgenootschap. Door haar inzet voor dit boek wist bibliothecaris Erna Van Looveren Miracles advenus à Wesemale ... onmiddellijk op waarde te schatten toen ze het in de catalogus van Arenberg Auctions aantrof. 

Wij zijn zeer verheugd dat dit boekje in een publiek toegankelijke erfgoedbibliotheek is terecht gekomen, waar het door alle geïnteresseerden kan worden geraadpleegd. Binnenkort zal het boekje bovendien digitaal te doorbladeren zijn via Brocade: https://anet.be/record/lvdopac/c:lvd:14947094/N.

Andere aanwinsten in 2019

  1. Een kleine een collectie 17de- en 18de-eeuwse handschriften, drukken en devotieprenten aangeboden door Marcus de Schepper
  2. Een selectie uit de collectie religieuze boeken (oude drukken en naslagwerken) van prof. Stefan Top
  3. Een schenking van een selectie uit de collectie oude drukken uit bibliotheek van de zwartzusters in Antwerpen
  4. Een schenking van een collectie oude drukken en relieken uit het klooster van de Karmel in Louvain-La-Neuve
    • ​Een aantal van deze relieken is reeds tentoongesteld in de tentoonstelling Wonde(r): de fascinatie voor het lijdende lichaam, Kadoc, 6/9-31-10-2019, georganiseerd door het Stigmatics-team van het Ruubroecgenootschap en KADOC-KULeuven.

Hoogtepunten