Herinneringen aan een bloeiende priorij en twee van haar bekendste bewoners, de grote mystici Jan van Ruusbroec en Willem Jordaens

Tijdens de paasweek van het jaar 1343 betreden Jan van Ruusbroec, Jan Hinckaert en Vrank van Coudenberg een kluis in Groenendaal, in het Zoniënwoud. Deze kluis zal uitgroeien tot een bloeiende augustijner priorij, met de mystieke schrijver Ruusbroec als voortrekker. Aan de hand van een selectie originele objecten uit het bezit van het Ruusbroecgenootschap, zullen we Ruusbroec, enkele andere medebroeders en de priorij van Groenendaal beter leren kennen.

De foto's die worden getoond zijn telkens van objecten die het Ruusbroecgenootschap zelf bezit en het gaat ook steeds om originele stukken! In de teksten staan hier en daar woorden of stukken van een zin in het rood, hierop kan u klikken. U wordt dan omgeleid naar een pagina die over het desbetreffende onderwerp gaat, of u wordt naar het glossarium op deze pagina omgeleid. In dit glossarium vindt enkele korte definities van woorden of begrippen.