In 2009 werd de editie van Hadewijch's Liederen door Veerle Fraeters, Frank Willaert en Louis Grijp gepubliceerd bij de Historische Uitgeverij. Deze editie werd uitgegeven met vier CD's waarop alle 45 liederen te beluisteren waren, uitgevoerd door de zangeressen Agnes de Graaff, Els Janssens, Els Van Laethem en Ilse Wijnen, en door Veerle Fraeters en Frank Willaert.

Om deze audiobestanden ook toegankelijk te maken voor een breed publiek hebben we besloten om ze op de website van het Ruusbroecgenootschap te plaatsen. Wanneer u klikt op een van de afbeeldingen dan krijgt u toegang tot de vier CD's via een Soundcloud afspeellijst.

Wij hopen dat u geniet van Hadewijchs Liederen en als u uw ervaring wenst te delen, stuur ons dan een bericht via ruusbroec@uantwerpen.be.

Veerle Fraeters en Frank Willaert

Hadewijch Liederen CD 1

 1. Lied 1: Ay, al es nu die winter cout (Frank Willaert)
 2. Lied 2: Tsaermeer sal in corten tide (Agnes de Graaff)
 3. Lied 3: Die tekene doen ons wel in scine (Els Janssens)
 4. Lied 4: Nu sal die tijt ende de voghele droeven (Veerle Fraeters)
 5. Lied 5: Al droevet die tijt ende die vogheline (Ilse Wijnen)
 6. Lied 6: Als ons onsteet de merte (Frank Willaert)
 7. Lied 7: Bi den nuwen jare (Veerle Fraeters)                       
 8. Lied 8: Altoes mach men van minnen singhen (Els Van Laethem & Els Janssens)
 9. Lied 9: De voghelen hebben lange geswegen (Agnes de Graaff)
 10. Lied 10: Nu es dit nuwe jaer (Ilse Wijnen)
 11. Lied 11: Nu es die edele tijt geboren (Frank Willaert)
 12. Lied 12: Men mach der nuwer tide (Veerle Fraeters)

Hadewijch Liederen CD 2

 1. Lied 13: Ten blijtsten tide van den jare (Ilse Wijnen)
 2. Lied14: Al es die tijt blide overal (Frank Willaert)
 3. Lied15: Men mach den nuwen tijt (Els Janssens & Els Van Laethem)
 4. Lied16: Alse hem die tijt vernuwen sal (Veerle Fraeters)
 5. Lied17: Dit nuwe jaer es ons onstaen (Els Van Laethem & Els Janssens)
 6. Lied18: Groeter goede vore den tide (Els Janssens & Els Van Laethem)
 7. Lied19: Dit nuwe jaer es ons begonnen (Veerle Fraeters)
 8. Lied 20: Die tijt vernuwet ende egheet (Els Van Laethem)
 9. Lied 21: Alse ons de bloemen van den somere comen sijn (Els Janssens)
 10. Lied 22: Mine noet es groet ende onbekint den liden (Ilse Wijnen)
 11. Lied 23: Die tijt ghevet ons ten goede spoet (Frank WIllaert)
 12. Lied 24: Die vogele singhen clare (Veerle Fraeters)

Hadewijch Liederen CD 3

 1. Lied 25: In allen tiden van den jare (Ilse Wijnen)
 2. Lied 26: Al es verdroevet dach ende tijt (Frank Willaert)
 3. Lied 27: Men mach bi den corten daghen (Agnes de Graaff)
 4. Lied 28: Die vogle sijn nu blide (Veerle Fraeters)
 5. Lied 29: Doer hogher trouwen minne (Ilse Wijnen)
 6. Lied 30: Men moet in allen tiden (Frank Willaert)
 7. Lied 31: Om grote minne in hoghen ghedachte (Els Van Laethem)
 8. Lied 32: Tsaermeer ontspringhen ons de bloemen (Els Janssens)
 9. Lied 33: Dit tijt vernuwet met sinen jaren (Els Van Laethem & Els Janssens)
 10. Lied 34: In allen tiden, nuwe ende out (Agnes de Graaff)

Hadewijch Liederen CD 4

 1. Lied 35: Die tijt es donker ende cout (Veerle Fraeters)
 2. Lied 36: Hoe dat jaer hevet sinen tijt (Frank Willaert)
 3. Lied 37: Het sal de tijt ons naken sciere (Els Janssens & Els Van Laethem)
 4. Lied 38: Alse ons de linten wert gheboren (Ilse Wijnen)
 5. Lied 39: Almeest sijn alle creaturen (Els Van Laethem & Els Janssens)
 6. Lied 40: Alse ons dit nuwe jaer ontsteet (Agnes de Graaff)
 7. Lied 41: Al es dit nuwe jaer begonnen (Frank Willaert)
 8. Lied 42: Comen es droeve tijt (Veerle Fraeters)
 9. Lied 43: Alse ons ontsteet de winter sware (Agnes de Graaff)
 10. Lied 44: Alse ons de vrochte van den jare (Veerle Fraeters)
 11. Lied 45: Ay, in welken soe verbaerd de tijt (Els Janssens & Els Van Laethem)