Bestanden delen met OneDrive

Wanneer een medewerker van de Universiteit Antwerpen een map of een bestand met je deelt via OneDrive ontvang je hier een e-mailbericht over. Om de inhoud die je werd toegestuurd te openen klik je op de blauwe knop Open.

Op de webpagina die vervolgens geopend wordt, vul je het e-mailadres in waarop je het e-mailbericht hebt ontvangen. Klik daarna op Continue, waarna er een verificatiecode wordt verzonden naar dit e-mailadres.

Deze verificatiecode kopieer en plak je vervolgens in het veldje Enter code, en klik dan op Verify. Hierna zal de map of het bestand dat onze medewerker met je gedeeld heeft openen in de browser.

Tip
Het verzendadres van dit soort e-mailberichten is steeds de naam van de medewerker die bestanden met je wil delen. Het feitelijke e-mailadres is echter steeds no-reply@sharepointonline.com. Krijg je deze berichten in je spam folder, dan kan je dit e-mailadres toevoegen aan de vertrouwde afzenders van je e-mailprogramma. Contacteer hiervoor je lokale helpdesk of IT-supportmedewerker.

Multi-Factor Authenticatie voor gastaccounts (MFA)

Wachtwoorden

Nieuw wachtwoord instellen

Stel een nieuw wachtwoord in

Je kan een bericht laten versturen naar een privé e-mailadres of gsm-nummer om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Procedure

 1. Ga naar de Password Site.
 2. Vul je gebruikersnaam in, gevolgd door “@ad.ua.ac.be”. Geef ook de veiligheidscode in.
 3. Volg de instructies op het scherm om een verificatiecode te versturen naar je privé e-mailadres of gsm-nummer.
 4. Geef de verificatiecode in.
 5. Volg de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Vooraf geen e-mailadres of gsm-nummer ingevoerd?

Dit kan uiteraard alleen als je op voorhand een privé e-mailadres of gsm-nummer hebt ingevoerd.

Als je dat niet gedaan hebt, neem dan contact op met de Helpdesk ICT. Zij doen het nodige om je verder te helpen. Derden contacteren in eerste instantie hun contactpersoon bij de Universiteit Antwerpen.

Wachtwoordvereisten

Het is belangrijk dat je nieuwe wachtwoord voldoet aan de wachtwoordvereisten van de Universiteit Antwerpen. De volgende minimale eisen gelden:

 • Het wachtwoord bevat minimum 15 tot maximum 30 karakters.
 • De verschillende karakters moeten drie van de vier volgende eigenschappen bezitten:
  • Hoofdletters: A - Z
  • Kleine letters: a - z
  • Cijfers: 0 - 9
  • Speciale karakters, zoals: #  $  !  +
 • Het wachtwoord mag geen onderdeel van je volledige naam bevatten (2 opeenvolgende karakters).
 • Het wachtwoord mag niet overeenkomen of lijken op de vorige 10 gebruikte wachtwoorden.
 • Opgelet, gebruik deze tekens niet: 
  accenten, trema: ´ ` ¨
  alle letters met trema en umlaut: ë ö ï …
  alle letters met accent aigu, grave, circonflexe: é í …/ à è ù …/ â ô …
  andere, speciale tekens: µ £ € § ç ° ² ³

Wachtwoord vergeten of gestolen

Als je vermoedt dat je wachtwoord gestolen werd, probeer het dan onmiddellijk opnieuw in te stellen. Als dit niet lukt via de Password Site, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Helpdesk ICT.

Toegang

Als externe de organisatie verlaten

Wanneer je als niet-UAntwerpen-medewerker of -student toegang hebt gekregen tot onze Microsoft 365-omgeving (bijvoorbeeld via Microsoft Teams) en je wenst onze organisatie te verlaten, kan je dat doen aan de hand van de stappen uitgelegd in dit document

Gasttoegang tot SharePoint-sites of Teams

Verlenging account bij uitdiensttreding

Bij uitdiensttreding van een personeelslid wordt het account (inclusief het UAntwerpen-mailadres) afgesloten volgens de volgende criteria:

 • Personeelsleden waarvan het contract ten einde loopt, houden hun account tot de laatste dag van de maand, volgend op de maand waarin hun contract ten einde loopt (de toegang tot de gemeenschappelijke bestanden kan wel direct afgesloten worden, afhankelijk van de noden van de dienst) Termijn: 1 maand na uitdiensttreding. 
 • Bij ontslag wegens dringende reden wordt het account direct afgesloten. 
 • Personeelsleden die op pensioen gaan houden hun account tot 3 maanden na de op pensioen stelling (de toegang tot de gemeenschappelijke bestanden kan wel direct afgesloten worden, afhankelijk van de noden van de dienst) Termijn: 3 maanden na uitdiensttreding. 
 • Emeriti met (occasionele) opdracht kunnen hun account laten verlengen door zich via hun faculteit te laten inschrijven bij Departement Personeel & Organisatie. 
 • Emeriti zonder opdracht kunnen hun account laten verlengen door zich eveneens via hun faculteit te laten inschrijven, maar dan in het Derdensysteem. 
 • Een ex-personeelslid kan natuurlijk zelf vragen om het account sneller af te sluiten. Dit kan best gebeuren via mail naar helpdeskICT@uantwerpen.be.

Indien er een noodzaak is om een account langer open te houden, dien je contact op te nemen met het secretariaat van de dienst of faculteit waartoe je behoorde. Indien zij deze verlenging noodzakelijk achten, kunnen zij je dan registreren via het derdenbeheer.

Verlenging van een gedeelde of role-based account

Om een gedeelde of role-based account te verlengen volstaat het dat de verantwoordelijke van deze mailbox een e-mailbericht stuurt naar sysua@uantwerpen.be om deze jaarlijkse verlenging aan te vragen. Gedeelde accounts worden iedere keer met maximaal 1 jaar verlengd.

Verlenging van een guest account

Een guest account wordt verlengd via het derdenbeheer. Contacteer hiervoor je secretariaat.