Aankoopvoorwaarden

Voorwaarden voor overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Download de aankoopvoorwaarden (pdf - 200kb)

Veiligheidseisen bij leveringen, herstellingen en installaties

Bij (re)installatie of herstellingen moeten enkele veiligheidseisen in acht worden genomen. De dienstverlener verbindt zich ertoe om de verklaring “(re) installatie of herstellingen (word)”  in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen aan de Universiteit Antwerpen – Preventiedienst, zodra de opdracht werd uitgevoerd.

Bij leveringen moeten enkele veiligheidseisen nageleefd worden. De leverancier dient daartoe een aantal documenten voor te leggen.

Veiligheidsinstructies voor werknemers van derden

Bij alle werkzaamheden uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen , moeten altijd de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de wet van 4 augustus 1996 (BS 18/09/96) en de Codex over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk gevolgd worden.

Het afvoeren van afval moet gebeuren volgens de wettelijke milieubepalingen op eigen kosten.

Aan de Universiteit Antwerpen vindt onderwijs en wetenschappelijk onderzoek plaats. Deze activiteiten moeten zo min mogelijk verstoord worden.

Raadpleeg de veiligheidsinstructies voor werknemers van derden (pdf)