Antwerp School of Education

CNO

Centrum Nascholing Onderwijs

cno website.jpg

CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel en –teams dat als kerntaak de ruime professionalisering van zijn breed doelpubliek heeft en op die manier bijdraagt aan de kwaliteitsborging en -verhoging in het onderwijs.

CNO organiseert hiervoor professionaliseringsinitiatieven onder de vorm van ééndaagse en meerdaagse nascholingen, postgraduaten en teamgerichte nascholingen, zowel fysiek als online. CNO faciliteert hierbij het delen en uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers uit heel Vlaanderen en dit over de onderwijsnetten heen.

Onderzoeksgebaseerd.

CNO werkt samen met experten en onderzoekers van UAntwerpen en haar associatie, andere universiteiten en hogescholen. Door deze verbondenheid met de academische wereld, en in het bijzonder met de Antwerp School of Education, speelt CNO een belangrijke rol in het verspreiden en implementeren van (innovatieve) wetenschappelijke onderzoeksinzichten in het onderwijslandschap.

Praktijkgebaseerd.

CNO doet ook beroep op professionals uit het onderwijsveld of de bedrijfswereld waardoor praktijkervaringen en daarmee samenhangende inzichten veel ruimte krijgen in het brede aanbod.

CNO hecht veel belang aan de binding met de onderwijsrealiteit. Een 30-tal denktanks bestaande uit leerkrachten, pedagogische begeleiders, academici, e.a. helpen om zicht te krijgen op de noden in het onderwijs. Bovendien geven CNO-medewerkers met ruime onderwijservaring het aanbod vorm.

Dankzij een uitnodigend en veilig leerklimaat stimuleert CNO innovatie, groei, reflectie, kritische zin, zelfvertrouwen en samenwerking in het onderwijs. Een open en vriendelijke sfeer ligt aan de basis van de werking.