Antwerp School of Education

Antwerp School of Education

Kwaliteitsvolle, praktijkgerichte opleiding van (startende) onderwijsprofessionals op basis van onderzoek

De Antwerp School of Education (ASoE) is een academisch expertisecentrum binnen de Universiteit Antwerpen, dat inzet op sterk vakdidactisch en onderwijskundig onderzoek en brede valorisatie van dit onderzoek. Het onderwijskundig onderzoek gebeurt vanuit twee onderzoeksgroepen, Didactica en Edubron. Beide onderzoeksgroepen focussen op verschillende speerpunten. Samen leidt dit tot een zeer ruime onderwijskundige en (vak)didactische expertise. Valorisatie gebeurt door de onderzoekers, door het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) en het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO). Ook in de educatieve masteropleiding, onze academische lerarenopleiding, wordt actueel onderzoek geïmplementeerd.

 Wil je meer weten over actueel onderzoek en valorisatie