Antwerp School of Education

Educatieve Master

Academische Lerarenopleiding

eduma website.jpgDe Educatieve Master bereidt je voor om een competente en startklare vakleraar te worden in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De opleiding kan gevolgd worden binnen twee mogelijke trajecten: het ge├»ntegreerde traject en het verkorte traject.  

De vier kernwaarden die de visie van de Academische Lerarenopleiding (ALO) van UAntwerpen kenmerken zijn kwaliteitverbindinginnovatie en impact op de wereld

UAntwerpen werkt kwaliteitsvol en innovatief onderwijs uit in een maatschappelijk verantwoord aanbod van bachelor- en masteropleidingen. Onderwijs is daarbij gestoeld op vier basiskenmerken: competentiegericht onderwijs, nexus onderzoek-onderwijs, internationalisering en activerend en studentgecentreerd onderwijs. Deze kenmerken liggen eveneens ten grondslag aan het didactisch concept van de ALO, ingebed in alle educatieve masteropleidingen.  


UA_Digitaal_Algemeen1024_1.jpg