Praktijkgerichte projecten in je opleiding

Via een praktijkproject, stage of praktijkgerichte masterproef krijg je als masterstudent aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie de kans om hun theoretische kennis om te zetten in de praktijk en de reële werksituatie te leren kennen. Bovendien maakt dit deel uit van je studieprogramma, voor een bepaald aantal studiepunten.

Dergelijke projecten gaan uit van een reëel probleem of uitdaging binnen een bedrijf of organisatie. Jij maakt als student een analyse, formuleert concrete managementaanbevelingen en stelt dit voor in de vorm van een eindrapport en presentatie.

Ook voor bedrijven biedt zo'n project tal van mogelijkheden. Een gemotiveerde student van UAntwerpen kan een erg verfrissende en nieuwe kijk hebben op de actuele vraagstukken en uitdagingen binnen jouw organisatie. Ervaring leert dat dit vaak leidt tot een kruisbestuiving waaruit creatieve oplossingen en innovatieve aanbevelingen resulteren.

Zijn er binnen jouw bedrijf projecten waar een frisse blik of een kritische analyse van studenten meerwaarde zouden kunnen opleveren? Zijn er zaken die een grondige analyse vereisen om de opportuniteiten en uitdagingen in kaart te brengen? Onze masterstudenten gaan de uitdaging graag aan! Ze formuleren academisch onderbouwd advies dat ze bundelen in een bondig, onderbouwd rapport. Elk project dat inhoudelijk aansluit bij een vakgebied van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie komt in aanmerking.

Welke vormen van praktijk zijn er?

We onderscheiden drie vormen van praktijkmogelijkheden binnen het curriculum.

  Praktijkproject Praktijkgerichte masterproef Stage

Studiepunten

6 stp 15 stp 3 stp (voor TEW)
6 stp (voor SEW)
Periode project zomermaanden (juli - september) en/of academiejaar (oktober - juni) academiejaar (oktober - juni) zomermaanden (juli - september) en/of academiejaar (oktober - juni)
Duurtijd min. 150 - 180 uren (+/- 4 weken) min. 360 - 450 uren (+/- 12 weken) min. 90 uren (+/- 3 weken)
Begeleiding
  • faculteitsbegeleider
  • bedrijfsbegeleider
  • faculteitsbegeleider
  • bedrijfsbegeleider
  • voor SEW: ook faculteitsbegeleider
Welke studenten komen in aanmerking?

 

Contact

Praktijkprojecten en stages
Mevr. Kim Van Overvelt
Stadscampus - C.466
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel. 0032 3 265 50 31
praktijkproject.fbe@uantwerpen.be