Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Praktijkprojecten en stages

Een frisse kijk van een student binnen jouw bedrijf

Als bedrijf kan je enorm baat hebben bij een samenwerking met een van onze studenten, in de vorm van een praktijkproject, een praktijkgerichte masterproef of een stage. Een student heeft namelijk een frisse kijk op actuele vraagstukken binnen jouw organisatie, wat vaak leidt tot creatieve oplossingen en innovatieve aanbevelingen. 

Alle projecten of stages die inhoudelijk aansluiten bij een vakgebied van de faculteit, uitdagend zijn en die studenten kunnen combineren met hun studieprogramma komen in aanmerking. 

Stages en vacatures kan je verspreiden via het Career Center, voor praktijkprojecten en praktijkgerichte masterproeven dien je een projectvoorstel in. 

1. Praktijkproject

Binnen het praktijkproject analyseert een masterstudent een reëel bedrijfsprobleem of uitdaging en maakt hij/zij concrete, realistische aanbevelingen op basis van een eigen synthese. Deze aanbevelingen worden voorgesteld in de vorm van een technisch rapport en presentatie. 

Key facts

 • Duur: min. vier weken voltijds (min. 150-180 uren) te spreiden over de zomermaanden en/of tijdens het academiejaar
 • Begeleiding: De bedrijfsbegeleider biedt inhoudelijke begeleiding en opvolging tijdens het project. De faculteitsbegeleider voorziet hoofdzakelijk in een procesmatige en theoretische begeleiding.
 • Telt mee voor 6 studiepunten in de opleiding.
 • De output bestaat uit een technisch rapport (praktijkproject) of onderzoeksoutput (onderzoeksstage) in combinatie met een reflectiepaper.
 • Dit is mogelijk in alle masteropleidingen ''behalve sociaal-economische wetenschappen) 

2. Praktijkgerichte masterproef

Een praktijkgerichte masterproef is een masterproef geschreven in samenwerking met een bedrijf of organisatie. De masterproef start vanuit de formulering van één of meer onderzoeksvragen en werkt via een analyse naar antwoorden op deze onderzoeksvragen toe.

Key facts

 • Duur: De intensiteit van de samenwerking verschilt naargelang het topic van dje masterproef. Sommige studenten werken ter plaatse om bijvoorbeeld data te verzamelen en te analyseren. Voor andere projecten kan de samenwerking bijvoorbeeld beperkt blijven tot het verzamelen van externe data.
 • Begeleiding: De bedrijfsbegeleider biedt inhoudelijke begeleiding en opvolging tijdens het project. De faculteitsbegeleider voorziet hoofdzakelijk in een procesmatige en theoretische begeleiding.
 • Telt mee voor 12 - 15 studiepunten in je opleiding
 • Dit is mogelijk in alle masteropleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

3. Stage

De stage bestaat uit een periode waarin de student binnen een bedrijf of organisatie werkt op een bepaalde dienst of afdeling rond concrete lopende projecten of opdrachten. Er wordt van de student een hoge mate van initiatief en zelfstandigheid verwacht. De student maakt een reflectierapport ter evaluatie.

Key facts

 • Duur: min. 3 weken voltijds (90 uren) te spreiden over de zomermaanden en/of tijdens het academiejaar
 • Begeleiding:  De bedrijfsbegeleider biedt inhoudelijke begeleiding en opvolging tijdens het project.
 • Telt mee voor 3 studiepunten in de opleiding
 • Dit is mogelijk in alle masteropleidingen (behalve sociaal-economische wetenschappen)

Vrijwillige stage

Studenten kunnen er ook voor kiezen om een stage te lopen, maar deze niet in het studieprogramma te integreren bijvoorbeeld wanneer hier geen ruimte voor is. Via een vrijwillige stage doen studenten een relevante werkervaring op naast hun studies, administratief ondersteunt door de faculteit.

Deze bedrijven werken al samen

met de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Getuigenissen door studenten