Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Praktijkprojecten en stages

Een frisse kijk van een student binnen jouw bedrijf

Als bedrijf kan je enorm baat hebben bij een praktijkproject, een praktijkgerichte masterproef of een stage. Een student heeft namelijk een frisse kijk op actuele vraagstukken binnen jouw organisatie, wat vaak leidt tot creatieve oplossingen en innovatieve aanbevelingen. 

Alle projecten of stages die inhoudelijk aansluiten bij een vakgebied van de faculteit komen in aanmerking. Stages en vacatures kan je verspreiden via het Career Center, voor praktijkprojecten en praktijkgerichte masterproeven dien je een projectvoorstel in. 

1. Praktijkproject

Binnen het praktijkproject analyseert een masterstudent een reëel bedrijfsprobleem en maakt hij/zij concrete, realistische aanbevelingen op basis van een eigen synthese. Deze aanbevelingen worden voorgesteld in de vorm van een eindrapport en presentatie.  Er moet steeds een goede verhouding zijn tussen het volgen van de lessen en het praktijkproject.

Key facts

 • Duur: vier weken voltijds (min. 150-180 uren) tijdens de zomermaanden of tijdens het academiejaar
 • Begeleiding: De bedrijfsbegeleider biedt inhoudelijke begeleiding en opvolging tijdens het project. De faculteitsbegeleider voorziet hoofdzakelijk in een procesmatige en theoretische begeleiding.
 • Telt mee voor 6 studiepunten in je opleiding
 • Dit is mogelijk in de masteropleidingen

2. Praktijkgerichte masterproef

Een praktijkgerichte masterproef laat de student toe een reëel organisatieprobleem te analyseren en concrete, realistische managementaanbevelingen te maken in een academisch onderbouwd rapport.  Hiermee kan de student gedurende een langere periode aan de slag gaan bij een bedrijf of organisatie. Een aanzienlijk aandeel kan worden doorgebracht binnen het bedrijf of de organisatie. Er moet steeds een goede verhouding zijn tussen het volgen van de lessen en het werken aan de masterproef.

Key facts

 • Duur: 12 weken voltijds (min. 360-450 uren)
 • Timing: tijdens het ganse academiejaar (oktober - mei), eventueel aangevuld met de zomer.
 • Begeleiding: De bedrijfsbegeleider biedt inhoudelijke begeleiding en opvolging tijdens het project. De faculteitsbegeleider voorziet hoofdzakelijk in een procesmatige en theoretische begeleiding.
 • Telt mee voor 15 studiepunten in je opleiding
 • Dit is mogelijk in alle masteropleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

3. Stage / Internship

De stage bestaat uit een periode waarin de student binnen een bedrijf of organisatie werkt op een bepaalde dienst of afdeling rond concrete lopende projecten of opdrachten. De student maakt een reflectierapport ter evaluatie.

Key facts

Vrijwillige stage

Bij een vrijwillige stage:

 • verdient de student geen studiepunten en krijgt hij/zij geen ondersteuning van een FBE-begeleider, maar hij/zij is wel verzekerd vanuit Universiteit Antwerpen.
 • zijn er geen vereisten naar inhoud toe en wordt er geen rapport verwacht maar de stage moet wel aansluiten bij het curriculum en bijdragen aan de intellectuele ontwikkeling van de student.
 • wordt er vanuit UAntwerpen verwacht dat de stage combineerbaar blijft met het lessenrooster.

Na het invullen van het aanvraagformulier zal er binnen de 14 dagen een bewijs van verzekering worden bezorgd aan de student en het bedrijf of de organisatie in kwestie.

Onderzoeksstage

Sinds dit academiejaar kan je aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie een onderzoeksstage opnemen. Tijdens deze stage draai je een viertal weken mee in een onderzoeksgroep en werk je mee aan interessante onderzoeksprojecten. De onderzoeksstage geldt als praktijkproject (6 ECTS) en kan worden opgenomen tijdens het academiejaar of tijdens de zomer.