Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Aanvraagformulieren

Formulieren voor vrijstellingen, uitzonderingen, ...

Dit is de verzamelpagina van alle webformulieren van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. 

Nadat je een formulier hebt ingevuld, verzend je deze door onderaan op de knop 'Verzenden' te klikken. Na enkele seconden zal je op het opgegeven mailadres een kopie van je aanvraag ontvangen. Krijg je geen mailbericht met kopie van je aanvraag, dan is jouw aanvraag niet geldig en moet je een nieuwe aanvraag ingeven.

Met vragen kan je terecht op de facultaire helpdesk.


Overzicht formulieren studenten industriële wetenschappen - academiejaar 2023-2024

Inschrijvingen en studieprogramma

 • 2023-2024 Aanvraag tot toelating
  Via het formulier kan je een aanvraag indienen om volgende toelating te bekomen:​
  • Toelating tot laattijdige inschrijving
  • Toelating tot inschrijving met afwijkende (Vlaamse) vooropleiding
  • Aanvraag verkorte bachelor IW: bouwkunde
  • Aanvraag credit-/examencontract
  • (Her-)Inschrijving ondanks onvoldoende leerkrediet
  • Aanvraag combinatie van opleidingen (buiten de opleiding industriële wetenschappen aan UAntwerpen)
  • Uitzondering inschrijvingsvereisten
  • Meer dan 72 studiepunten opnemen​

De studietrajectbegeleider ontvangt de aanvraag en legt deze, indien nodig, voor aan de IBIS. De studietrajectbegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van de genomen beslissing. Je respecteert hierbij de volgende richtlijnen:​

 • ​Deadline 1e semester: 6 oktober 2023
  • Uitzondering: Toelating tot laattijdige inschrijving: 31 oktober 2023
 • Deadline 2e semester: 18 februari 2024
  • Voor aanvraag credit-/ examencontract
  • Voor toelating tot laattijdige inschrijving in het 2e semester

Onvolledige of laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk en worden inhoudelijk niet beoordeeld.

Ombuds

Evaluaties - Examens

Overzicht formulieren studenten industriële wetenschappen - academiejaar 2022-2023