Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Voorbereiden op je studies

Op deze pagina's willen we je wegwijs maken in de verschillende stappen om je voor te bereiden op je inschrijving aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Na je inschrijving vind je meer concrete info terug in het studentenportaal.