Farmaceutische, Biomedische en Dier­geneeskundige Wetenschappen

LIVE Master

Master of Leading International Vaccinology Education (LIVE)

De Faculteit FBD neemt deel aan het consortium rond de Master of Leading International Vaccinology Education (LIVE). Hoofdpartners zijn Université Claude Bernard Lyon 1 en Université Jean-Monnet Saint-Etienne in Frankrijk, en Universitat Autonoma de Barcelona en Universitat de Barcelona in Spanje. Coördinator is Université de Lyon.

Je verblijft als student telkens zes maanden aan een partneruniversiteit in één van de drie partnerlanden. De laatste zes maanden doe je een masterthesis in een laboratorium van een bedrijf of een academische groep in Europa, USA of Afrika.

De LIVE master is erkend en gefinancierd als Erasmus Mundus Master Course. De subsidie maakt het mogelijk om zowel aan niet-Europese als Europese studenten een beurs uit te reiken voor de duur van de opleiding. Die beurs moet de kosten dekken van studiegeld, levensonderhoud en verplaatsingen.

Meer informatie vind je op de website van de opleiding.